Uvjeti Müller darovne kartice
Izdavatelj Müller darovne kartice je (u nastavku „darovna kartica“) Müller trgovina Zagreb d.o.o., Betinska ulica 1, 10010 Zagreb (u nastavku „Müller“).
Za darovne kartice vrijede sljedeći uvjeti:

  1. Korisnik darovne kartice može darovnu karticu koristiti kao sredstvo plaćanja za robu i usluge u kunama u svim Müller poslovnicama u Republici Hrvatskoj.
  2. Darovnu karticu možete jednokratno napuniti s iznosom od 20,00 kn do 1.800,00 kn. Za kupnju darovne kartice i za njeno punjenje ne odobrava se nikakav popust.
  3. Isplata postojećeg stanja na darovnoj kartici nije moguća.
  4. Korisnik kartice može u svakom trenutku provjeriti trenutačno stanje na darovnoj kartici u svakoj Müller poslovnici u Hrvatskoj.
  5. Müller nije odgovoran za postojeće stanje na kartici u slučaju gubitka, krađe, neovlaštenog korištenja ili oštećenja darovne kartice, te ako se postojeće stanje na kartici ne može utvrditi i Müller ne vrši naknadu štete.
  6. Darovna kartica ostaje vlasništvo Müllera. Ona je prenosiva. Korisnik kartice koji može iskoristiti sredstva na kartici je donositelj kartice.
  7. Darovna kartica je važeća 5 godina od datuma punjenja. Nakon proteka 5 godina postojeće stanje na kartici se više ne može iskoristiti.
  8. Ovi Uvjeti podliježu hrvatskim zakonskim propisima.

Datum važenja od 01.10.2020.