Zahtjevi za lokacijama
Lokacije u središtu grada
Trgovački centri
Trgovački centri otvorenog tipa
Zemljište trgovačke namjene
Kontakt osoba
Quelle Karte: Regiograph
Anton Turalija
anton.turalija@mueller.de
+385 (99) 5828194
Ekspanzija u inozemstvu Više informacija