Cumplimiento normativo
Compliance
Müller grupacija poštuje i pridržava se prava i zakona te u tom pogledu osjeća posebnu dužnost prema svojim kupcima, poslovnim partnerima i djelatnicima. Zakonito postupanje i integritet čine temelj povjerenja, vjerodostojnosti i dugoročnog poslovnog uspjeha.  

Kao dio sustava za upravljanje compliance-om u cilju i interesu nam je da pravovremeno otkrijemo potencijaln kršenje te da se s istima bez odgode suočimo. U te svrhe smo uspostavili sustav prijave nepravilnosti putem kojeg će unutar Müller grupacije biti moguće prijavljivati kršenja compliance-a. 

Molimo da sustav prijave nepravilnosti koristite na odgovoran način te da navodite samo informacije za koje ste uvjereni da su točne. Molimo da navodite isključivo činjenice koji su izravno povezane s relevantnim okolnostima. Svrha ovog sustava nije javno osuđivanje drugih initi svjesno davanje netočnih prijava nepravilnosti. Zlouporaba može za posljedicu imati sankcije ili uključivati kazneni progon. Po nalogu nadležnih tijela ili suda, kao i uslijed zakonske obveze, morat ćemo nadležnim instancama dostaviti informacije potrebne za progon. 

Sustav prijave nepravilnosti služi prijavljivanju nepravilnosti i nezakonitosti vezanih za compliance. Moguće je prijaviti sva kršenja nacionalnog i međunarodnog prava kao što su imovinska kaznena djela, prekršaji protiv kartelnog prava ili prava tržišnog natjecanja te kršenja zaštite osobnih podataka. U slučaju dodatnih upita molimo da se obratite našoj službi za kupce tj. da koristite kontakt obrazac na našoj web stranici. Radnopravne upite molimo da usmjerite na svoje nadređene, službu ljudskih potencijala i kadrovske administracije. Molimo da uzmete u obzir da se sva ostala pitanja ne mogu obrađivati putem sustava prijave nepravilnosti. 


1) Prijava

Svoju prijavu možete podnijeti telefonskim putem koristeći sustav Integrity Line. U te svrhe koristimo ponudu našeg eksternog pružatelja usluga – EQS Group AG – čime osiguravamo Vašu anonimnost, budući da se komunikacija putem Integrity linea odvija isključivo usmenim putem te da compliance-tim u nijednom trenutku nije upoznat s Vašim kontakt podacima.  

Integrity line se može koristiti 24 sata, sedam dana u tjednu. Za poziv možete koristiti jedan od nacionalnih jezika naših prodajnih mjesta ili engleski jezik. U slučaju da je potreban prijevod poziva radi daljnje obrade informacije (prijava nije na njemačkom jeziku / engleskom jeziku), isti će odraditi pružatelj usluge, Lexsys GmBH, također koristeći se isključivo sustavom Integrity line. 

Osim toga postoji mogućnost, ako to želite, da se organizira osobni susret.  

Napominjemo da je Vaša anonimnost zajamčena jedino u slučaju, kada prilikom usmene prijave ne navodite osobne podatke kao što su ime ili adresa te podatke na temelju kojih je moguće donositi zaključke o Vašem identitetu.   


2) Tijek telefonske prijave

Nepravilnosti možete prijaviti putem telefonskog broja 0038515544226.

Nakon uvodnog pozdrava možete birati želite li dobivati sve daljnje informacije na nacionalnom jeziku ili na engleskom. Prilikom prve prijave možete nakon uvodnog pozdrava odrediti korisničko ime i lozinku za zaštićeni pretinac komunikacije tj. u slučaju ponovnog kontaktiranja možete, unosom prethodno određenog korisničkog imena i lozinke, ući u zaštićeni pretinac komunikacije. Zatim možete ostaviti usmenu prijavu koju je u uvijek dostupna. Molimo da za različite prijave nepravilnosti koristite uvijek novi pretinac komunikacije, kako bi se osiguralo odvojeno svrstavanje i obrada. 

Najkasnije u roku od 7 dana, nakon što ste ostavili usmenu prijavu, dobit ćete potvrdu o primitku. Odgovorna osoba će Vas nakon toga kontaktirati samo putem Integrity linea te, u slučaju da primjerice postoje dodatna pitanja, za Vas ostaviti odgovarajuću poruku. Tim porukama možete korištenjem Vašeg korisničkog imena i lozinke pristupiti u svakom trenutku. 
Napominjemo da ne dobivate automatske obavijestio tome kada se u Vašem pretincu nalazi nova poruka. Najkasnije tri mjeseca nakon potvrde o primitku dobit ćete i informaciju o svojoj prijavi. Uslijed racionalnog korištenja podatkovno prostora  obrisat ćemo glasovne poruke ukoliko je  postupak završen, mi Vas o tome obavijestili i u roku od 4 tjedna nismo dobili dodatnu informaciju s Vaše strane, sve po uvjetom da upravo suprotno navedenom, ne postoje zakonske obveze čuvanja tih podataka. 


3) Tko provjerava i obrađuje Vaše prijave

Vaše prijave obrađuje compliance-tim u sklopu pravne službe Müller grupacije. Ostali djelatnici Müller grupacije nemaju pristup navedenim prijavama. Vaše prijave i Vaš identitet se u svakom trenutku obrađuju na izrazito povjerljiv način.  

Ako ne želite da pravni odjel koncerna obrađuje Vašu prijavu, s obzirom da se prijava odnosi na pravni odjel, molimo da prilikom prvog javljanja navedete da obrada ne može uslijediti od strane pravne službe.. Obrada  pristup će se u tom slučaju zaključati za pravni odjel. Obradu i pristup glasovnim porukama tada provodi isključivo voditelj odjela revizije.

U slučaju da sumnjate u ostvarivanje i zadržavanje anonimnosti zbog preslušavanja Vaših glasovnih poruka od strane compliance-tima, to isto možete navesti prilikom prvog javljanja. Vaše daljnje glasovne poruke će u tom slučaju naš pružatelj usluga Lexsys GmbH za daljnju obradu od Compilance tima, pretvoriti u pisane zapise.


4) Napomene o zaštiti osobnih podataka

Iste možete pronaći ovdje.


5) Opće informacije

Zadržavamo pravo izmjene ovih uvjeta korištenja, posebice u slučaju izmjene zakonskih osnova. Molimo obratite pažnju na odgovarajuću važeću verziju.