Izjava o zaštiti podataka
Tvrtka Müller Trgovina Zagreb d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka. Obrada se vrši  u skladu s odredbama  Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) i Saveznog zakona o zaštiti podataka. S informacijama koje slijede želimo vam dati pregled obrade vaših osobnih podataka preko naše tvrtke i o vašim pravima  iz područja zaštite podataka. Radi jednostavnije čitljivosti  odabiremo samo jedan rod, a svaki puta mislimo  na sve rodove u jednakoj mjeri  (muški/ženski/neki drugi).


Naziv i podaci za kontakt odgovorne osobe

Mueller Trgovina Zagreb d.o.o.
Oreškovićeva 6H/1
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 3700-100
Servis za klijente: +385 1 3700-100
e-mail: service@mueller.hr

Naš službenik za zaštitu podataka dostupan je na e-mail adresi  service@mueller.hr ili na našoj poštanskoj  adresi s dodatkom  „izvršitelj obrade podataka“.

Prikupljanje i pohranjivanje osobnih podataka

Vrsta i svrha uporabe

Kod posjeta naše internetske stranice

Ako našu internetsku stranicu koristite samo u informativne svrhe, dakle ako se ne registrirate ili nam na neki drugi način prosljeđujete informacije, prikupljamo samo one osobne podatke  koje preglednik (browser) vašega priključnog uređaja automatski prosljeđuje našem serveru. Te informacije privremeno se pohranjuju u dnevničke datoteke odnosno zapis kojega kreira  web server, tzv. log file. Pri tome se bez vašega sudjelovanja obuhvaćaju i do automatskog brisanja pohranjuju:
• IP-adresa
• datum i točno vrijeme upita
• razlika vremenskih zona  u odnosu na Greenwich Mean Time (GMT)
• sadržaj zahtjeva (konkretna stranica)
• pristupni status/HTTP-statusni kod
• prenesena količina podataka
• internetska stranica od koje dolazi  zahtjev
• preglednik (browser)
• pogonski sustav i njegova površina
• jezik i verzija  softvera preglednika.

Navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
• jamstvo uspostavljanja veze s internetskom stranicom bez smetnji,
• jamstvo komforne uporabe naše internetske stranice,
• vrednovanje sigurnosti i stabilnosti sustava kao i
• u daljnje administrativne svrhe  i za
• prepoznavanje zloporabe i uklanjanje smetnji.


Pravni temelj za obradu podataka  je čl. 6. točka 1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Naš opravdani interes za prikupljanje podataka proizlazi iz gore nabrojanih  svrha. Ni u kojem slučaju nećemo koristiti  prikupljene podatke  kako bismo  izvodili zaključke  o vašoj osobi. Osim toga, kod posjeta našoj internetskoj stranici koristimo   kolačiće (cookies) kao i  službe za analizu, što se nastavno objašnjava.

Uporaba kolačića
Pored prethodno navedenih podataka  za vrijeme korištenja naše internetske stranice kolačići se pohranjuju na vašem priključnom uređaju za vrijeme ili nakon vašeg posjeta  naših online ponuda. Ovdje se radi  o malim tekstualnim paketima koji se s neke internetske stranice mogu slati  pregledniku, on ih pohranjuje i ponovno šalje natrag. U kolačićima se mogu pohraniti  različiti podaci koji  se izdvajaju odnosno izabiru od strane službe ili mjesta koje koristi kolačiće. Oni u pravilu sadrže karakteristični  znakovni slijed (ID) koji omogućuje jednoznačnu identifikaciju preglednika kod ponovnog pozivanja internetske stranice ili promjene stranice. U prvom redu služe tome da se naše online ponude,  sveukupno uzevši, oblikuju  učinkovitije i prilagođeno korisnicima. Podaci korisnika koji su prikupljeni u kolačićima pseudonimiziraju se  preko tehničkih  pripremnih mjera, čime u pravilu više nije moguće  pridruživanje podataka  pozvanome korisniku. Ako je dana mogućnost identifikacije, kao primjerice kod Login-kolačića, čiji je sesijski ID po potrebi povezan s računom korisnika, na odgovarajućem mjestu ukazujemo na to.

Koristimo različite vrste kolačića:
Kod tranzijentnih kolačića koji se također označavaju  kao privremeni  ili „kolačići sesije“ radi se o kolačićima koji se brišu nakon što napustite našu online ponudu  i zatvorite preglednik. U takvim kolačićima pohranjuju se npr. jezične postavke ili sadržaj neke potrošačke košare.
Trajni  ili permanentni kolačići ostaju također pohranjeni nakon zatvaranja preglednika. Tako se npr. mogu pohraniti  login-status ili uneseni pojmovi za pretraživanje. Takve kolačiće koristimo, između ostalog, za mjerenje dosega ili za marketinške svrhe. Trajni kolačići automatski se brišu nakon  zadanog vremena trajanja koje se može razlikovati  ovisno o vrsti kolačića. No, vi te kolačiće u svakome trenutku možete obrisati u sigurnosnim postavkama vašega preglednika.
Pored tzv. „kolačića prve strane“, koji su s naše strane postavljeni kao odgovorni za obradu podataka, koriste se također  „kolačići treće strane“ koje nude drugi ponuđači. Pored uporabe „kolačića treće strane“ kao i o suradnji s vanjskim pružateljima usluga koji nam pružaju usluge poput  web praćenja (webtracking) ili mjerenja dosega, informiramo vas unutar individualnih informacija o zaštiti osobnih podataka  dotičnih online ponuda.
Pravni temelj  za obradu osobnih podataka uz uporabu „kolačića prve strane“ je čl. 6. t. 1.st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Pravni temelj  za obradu osobnih podataka uz uporabu „kolačića treće strane“  je čl. 6. t. 1.st. a Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Usercentrics Consent Management Plattform (CMP) /Središnja platforma za upravljanje privolama
Za lako i transparentno upravljanje privolama  koje su u pravnom pogledu potrebne za zaštitu osobnih podataka koristimo platformu  Usercentrics Consent Management Plattform (Usercentrics CMP) tvrtke Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München.
Usercentrics prikuplja Logfile-podatke i podatke o privolama pomoću JavaScripta. Taj JavaScript nam omogućuje da informiramo korisnika  o njegovoj privoli  za određene kolačiće i druge tehnologije na našoj internetskoj stranici  i da iste prikupimo, njima upravljamo i dokumentiramo ih. Svrha je pridržavanje zakonskih obveza  kao i pohranjivanje  privole u svrhe dokaza. Pravni temelj za obradu  podataka  je čl. 6. t.1.st. c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Podaci se obrađuju u Europskoj uniji.
Podaci o privoli (privola i opoziv privole) pohranjuju se na tri godine. Kada otpadne svrha pohranjivanja za navedene svrhe uporabe ili određeni zakonski  rok pohrane, osobni podaci se blokiraju  ili brišu rutinski i sukladno zakonskim propisima. Kriterij trajanja pohrane je dotični zakonski propisani  rok pohrane. Vi možete JavaScript u svakome trenutku  trajno zaustaviti  odgovarajućim postavkama  u vašem pregledniku, što će također spriječiti Usercentrics  u izvršavanju JavaScript-a. Daljnje informacije o zaštiti podataka kod Usercentrics: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/,

Izvršitelj obrade podataka datenschutz@usercentrics.com .

Pristup vašim postavkama privole
U svakome trenutku imate mogućnost preko naše Središnje platforme za upravljanje privolama izmijeniti donesenu odluku i naknadno dati svoje privole ili ih opozvati. Daljnje informacije o zaštiti podataka u vezi s našim kolačićima  možete pronaći na postavkama o zaštiti podataka  i tu možete i opozvati mogućnosti postavki: "Postavke o zaštiti podataka".


Daljnje funkcije i ponude naše internetske stranice  
(1) Pored čiste informativne uporabe naše internetske stranice nudimo različite usluge koje možete koristiti ako ste zainteresirani za to. U tu svrhu morate u pravilu navesti daljnje osobne podatke koje koristimo za pružanje dotične usluge  za koju vrijede prethodno navedena načela koja se odnose na obradu podataka.
(2) Za obradu vaših podataka djelomice se služimo vanjskim pružateljima usluga. Njih pažljivo biramo i zadužujemo, vezani su na naše upute za rad i redovito ih kontroliramo.
(3) Nadalje, vaše osobne podatke  možemo prosljeđivati trećim osobama kada zajedno s partnerima nudimo sudjelovanja u akciji, nagradne igre, sklapanja ugovora ili slične usluge. Pobliže informacije možete dobiti po navođenju  svojih osobnih podataka  ili dolje stojećeg opisa  ponude.
(4) Ako naši pružatelji usluga  ili partneri imaju svoje sjedište  u državi koja nije članica Europske unije, informirat ćemo vas o posljedicama  te okolnosti u opisu ponude.

Dopuna izjave o zaštiti podataka

Customer Relationship Management System (CRM) – Sustav za upravljanje odnosima s klijentima

Većim dijelom osobnih podataka naših klijenata upravljamo na jednom središnjem mjestu, tako da u svakom trenutku raspolažemo  aktualnom i potpunom bazom podataka. Za pojedine procese (npr. slanje glasila s obavijestima odnosno 'newslettera', sudjelovanje u nagradnim igrama) uvijek posežemo za osobnim podacima koji su potrebni za tu svrhu. Za središnje upravljanje vašim podacima koristimo CRM-sustav ponuđača Salesforce (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München, https://www.salesforce.com/eu kao i povezanih poduzeća Salesforce Inc.

Sklopili smo potrebne, odnosno odgovarajuće sporazume za obradu naloga sa Salesforce. U načelu smo odabrali lokaciju za server u EU. U određenim slučajevima vaši osobni podaci mogu se obrađivati  također i u trećim zemljama bez usporedive razine zaštite podataka s Općom uredbom o zaštiti podataka, poput primjerice SAD-a. Moguće je prosljeđivanje podataka diljem svijeta. U tom slučaju poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo ispunili obvezujuće uvjete iz Opće uredbe o zaštiti podataka za prosljeđivanje osobnih podataka u te treće zemlje. Ipak, postoji određeni rizik da će vaše podatke nacionalna nadležna tijela obrađivati u svrhu nadzora, kaznenog progona i kontrole te u tom pogledu nemate pravo na ulaganje pravnog lijeka. Salesforce se obvezuje da će za internu razmjenu podataka u okviru poduzeća primjenjivati  odobrena pravila postupanja (tzv. Binding Corporate Rules, odnosno Obvezujuća korporativna pravila, ukratko: BCR), kako bi se preko svih usluga  zajamčila razina zaštite podataka  koja odgovara Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Vaše osobne podatke u načelu obrađujemo s pravnim temeljem koji je mjerodavan kod predmetne obrade, primjerice radi ispunjenja ugovora ili s vašim dobrovoljno danim pristankom. Napomene u vezi s obradom vaših podataka  u svakom pojedinačnom slučaju možete saznati iz odgovarajućeg poglavlja napomena o zaštiti podataka. Kako bismo općenito održali aktualnost i ekonomičnost naših baza  podataka, vaše podatke organiziramo s opravdanim interesom sukladno čl.  6.t.1. st.  f) Opće uredbe o zaštiti podataka  u Salesforce CRM-sustavu. Ako postoje i druge svrhe, možete ih pronaći, kao i njihov pravni temelj, u poglavlju za obradu osobnih podataka u tim napomenama o zaštiti podataka. Napomene u vezi s obradom vaših osobnih podataka od strane samoga Salesforce-a možete pronaći na internetskoj adresi  https://www.salesforce.com/company/privacy/ kao i  https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/. Izvršitelj obrade podataka od strane Salesforce-a dostupan je na adresi privacy@salesforce.com.

Kod uporabe alata Salesforce mogu se aktivirati podizvršitelji obrade podataka. Njihov popis, kao i daljnje informacije u vezi s izvršnim djelatnostima možete pronaći na adresi https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/salesforce-infrastructure-and-subprocessors.pdf. Informacije o uporabi  kolačića (Cookie-Policy) kod Salesforce-a dostupne su na internetskoj  adresi https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/ . Ako želite opozvati obradu vaših podataka na svim domenama od Salesforce-a, to možete izvršiti  postavljanjem odnosno aktiviranjem tzv. Opt-Out-Cookies na adresi https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-consumer-choice/.

Platforma Salesforce Marketing Cloud

Preko platforme Salesforce Marketing Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München, https://www.salesforce.com/eu) odnosno pružatelja softvera i usluga za automatizaciju digitalnog marketinga i analitike može se upravljati individualnim interakcijama i personalizacijama. U tu svrhu prikupljamo podatke kako bismo poboljšali  iskustvo korisnika i ponudili vam relevantne sadržaje i marketinšku komunikaciju. To se temelji na tome koje naše online-usluge koristite  i kako se točno iste koriste. Pomoću platforme Salesforce Marketing Cloud ostvarujemo sljedeće svrhe: personalizacija sadržaja, analiza ponašanja korisnika u pogledu krojenih marketinških mjera  kao i komunikacije s ciljnim grupama (tzv. targeting odnosno ciljano  oglašavanje prema određenom tržišnom segmentu). Nadalje,  Salesforce Marketing Cloud nam omogućuje izradu izvješća i evaluacija u svrhu poboljšanja naših online-ponuda i internetske nazočnosti.

Za pripremu Salesforce Marketing Cloud koriste se Cookies, Pixel i Web-SDK. Ovdje se radi o  različitim tehnologijama i softverskim proizvodima  kao i o programskim kodovima koji tehnički omogućuju različite svrhe Salesforce Marketing Clouda. Za ostvarivanje prethodno navedenih svrha obrađujemo sljedeće osobne podatke: informacije o internetskom pregledniku odnosno browseru (npr. pogonski sustav, veličina prozora, jezik, verzija preglednika), Cookie-ID/Pixel-ID/ostale, jedinstvene korisničke identifikacije, jedinstvene identifikacije  proizvoda i uređaja, IP-adresa, ponašanja pri korištenju preglednika kao i podataka o korištenju dok zatražujete naše ponude.

Obrada podataka vrši se  u okviru Salesforce Marketing Cloud na bazi vašega dobrovoljnog pristanka koji se u svakome trenutku može opozvati s pravnim učinkom za budućnost sukladno (čl. 6.t.1. st.a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Napomene o mjestu obrade vaših podataka možete saznati iz prethodno navedenoga poglavlja. Osobne podatke obrađujemo  i pohranjujemo prema načelima štedljivosti i minimalizacije podataka, dakle samo za razdoblje koje je potrebno za postizanje svrhe pohrane  ili ako je to predviđeno pravnim propisima  kojima podliježe naše poduzeće. Ako otpada svrha pohrane ili istekne zakonski predviđeni  rok za pohranu, osobni podaci se  rutinski blokiraju ili brišu sukladno zakonskim propisima. Kriterij za trajanje pohrane je zakonom propisani rok za pohranu

Newsletter
Dobrovoljnim davanjem privole možete se pretplatiti na naš newsletter, preko kojega ćemo vas informirati o našim aktualnim i zanimljivim ponudama. To radimo poglavito radi toga  kako bismo vam  preporučili ponude o proizvodima i uslugama  i stalno poboljšavali  usluge glasila. Pravni temelj  za obradu je time čl. 6.t.1.st. a)  Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
U redovitim vremenskim razmacima informiramo o ponudama, novostima i drugim  značajnim događanjima. Newsletter se može primati  samo ako na stranici za prijavu unesemo  podatke koji su potrebni  i osobne podatke koji su označeni kao potrebni, dostatno je navođenje e-mail-adrese i registracija. Kako bi se zajamčila privola  za slanje  koristimo postupak tzv.  Double-Opt-In (DOI). U tijeku toga postupka  potencijalni primatelj se prvo samo privremeno prihvaća u  razdjelnik. Potom potencijalni primatelj  preko potvrde e-mailova dobiva mogućnost da sigurno i pravovaljano potvrdi prijavu. Ako zainteresirana osoba u roku od 14 dana  ne klikne na potvrdu, podaci će se automatski izbrisati. Samo ako uslijedi potvrda adresa u cijelosti postaje aktivna  i prihvaća se u naš  razdjelnik za slanje i vi izjavljujete da ste suglasni s primanjem.
Kod prve registracije pohranjujemo sljedeće informacije  koje su potrebne da bi se dokumentirala i dokazala pravno sigurna odjava
• e-mail-adresa
• IP-adresa
• datum i točno vrijeme prijave

Podaci se koriste isključivo za slanje newslettera. Primanje newslettera može se otkazati u svakome trenutku  i možete opozvati  svoju privolu. Odgovarajući link za to možete pronaći u svakom newsletteru. Osim toga, postoji mogućnost da se odjavite s pretplate  na newsletter na internetskoj stranici. Slanje može izvršiti pružatelj usluge slanja. Pružatelj usluge slanja  djeluje za nas na temelju  ugovora o obradi narudžbe i može koristiti podatke  u pseudonimiziranom obliku za poboljšanje ponude ili u statističke svrhe. Uporabe u svrhu izravnog uspostavljanja kontakta ili daljnjeg prosljeđivanja trećim osobama  od strane pružatelja usluga neće biti. Daljnje informacije o pružateljima usluga nalaze se ovdje: Mission One GmbH, Messerschmitt-straße 7, 89231 Neu-Ulm
https://www.mission-one.de/datenschutz/


Alati za analizu
Uporaba Googleovih analiza

Naše internetske stranice koriste funkcije službe za analizu internetskih stranica Google Analytics koja generira  detalje statistike o prometu internetske stranice. Ponuđač je Google Irland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin  4, Irska.

Google Analytics koristi tzv. “kolačiće”. To su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju preko vas analizu uporabe internetske stranice. Informacije o uporabi ove internetske stranice koje su generirane preko kolačića u pravilu se prenose na Googleov server u SAD i tamo se pohranjuju.

Pohranjivanje Googleovog kolačića za analizu vrši se na temelju čl.6.t.1.st.f ) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Imamo opravdan interes  u analizi korisničkog ponašanja, optimalizaciji i poslovanju naše online ponude i naših promidžbenih aktivnosti.

Mi smo  na ovoj internetskoj stranici aktivirali funkciju  IP-anonimizacija. Na taj se način skraćuje vaša IP-adresa od Google-a unutar zemalja članica Europske unije ili u drugim ugovornim državama Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru  prije slanja u SAD. Samo u iznimnim slučajevima puna IP-adresa prenosi se na jedan Googleov server   u SAD  i tamo se skraćuje. Po nalogu vlasnika ove internetske stranice Google će te informacije koristiti za to  kako bi  vrednovao vašu uporabu internetske stranice, sastavio izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici  i mogao pružiti  daljnje usluge koje su povezane  s uporabom internetske stranice i interneta naspram vlasnika internetske stranice. IP-adresa koju je proslijedio vaš  preglednik u okviru Google Analytics neće se  spajati s drugim Googleovim podacima.

Prigovor protiv prikupljanja podataka – prikupljanje podataka možete spriječiti preko Google Analytics tako što ćete uskladiti svoje postavke o zaštiti podataka: "Podešavanje kolačića".

Zajednička odgovornost - S Googleom smo sklopili Sporazum o zajedničkoj kontroli (Joint Controller Agreemen) i prihvatili Googleovo mjerenje uvjeta za zaštitu osobnih podataka (Measurement Controller-Controller Data Protection Terms).

Demografske značajke kod Google Analytics – Ova internetska stranica koristi  funkciju “demografske značajke” od Google Analytics. Time se mogu izraditi izvješća koja sadrže iskaze o starosnoj dobi, spolu i interesima posjetitelja stranice. Ti podaci potječu iz interesne promidžbe od strane Googlea  kao i iz podataka posjetitelja  trećih ponuđača.  Ti podaci ne mogu se pridružiti određenoj osobi. Vi u svakome trenutku možete deaktivirati  tu funkciju preko postavki svojih oglasa u vašem Googleovom računu  i generalno zabraniti prikaz  vaših podataka od strane Google Analytics, kako je prikazano u točki  “prigovor protiv prikupljanja podataka”.

Više informacija o postupanju s korisničkim podacima kod Google Analytics možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka od Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

GA Audience
Koristimo GA Audience, službu tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljnjem tekstu: GA Audience). GA Audience koristi između ostalog  kolačiće koji se pohranjuju na vašem računalu  kao i na ostalim mobilnim uređajima (npr. smartfonima, tabletima itd.) i koja omogućuje analizu uporabe  odgovarajućih uređaja. Podaci za ovo  vrednuju se djelomice tako da analiza nadilazi uređaje. Google Audience za ovo dobiva pristup preko kolačića koji su izrađeni  u okviru uporabe  Google-Ads i  Google Analytics. U okviru uporabe mogu se prosljeđivati podaci, kao poglavito  IP-adresa i aktivnosti korisnika na server tvrtke Google Inc.  i tamo pohraniti. Google Inc. će te informacije eventualno prenijeti na treće osobe, ako je to zakonski propisano  ili ako se obrada tih podataka vrši preko trećih osoba. Vi možete spriječiti prikupljanje i prosljeđivanje osobnih podataka (poglavito Vaše IP-adrese) kao i obradu tih podataka tako što ćete  deaktivirati  izvršavanje  Java-Script u vašem pregledniku  ili se instalira alat kao ‘NoScript’. Osim toga, možete  spriječiti prikupljanje podataka koji su prikupljeni preko  Google-kolačića i koji se odnose na  uporabu vaše internetske stranice (uključujući vašu IP-adresu) kao i obradu tog podataka od strane Google, 'skidanjem' plugina preglednika, t.j. posebne vrste programskog dodatka  koji uključuje   i posebnu programsku biblioteku, ali istovremeno nije sastavni dio konkretnog softvera. To možete učiniti odnosno skinuti na sljedećem linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i instalirati. Daljnje informacije  o zaštiti podataka od GA Audience možete pozvati sa sljedećeg linka:
https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283


Facebook Pixel, Custom Audiences i Facebook-Conversion
Unutar naših internetskih stranica na temelju naših opravdanih interesa za analizu, optimalizaciju i poslovanje naše online ponude i u svrhu tzv.  „Facebook-Pixel“ socijalne mreže koristimo Facebook od Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“).
Pomoću našeg Facebook-piksela s jedne strane je moguće, odrediti posjetitelje naše online ponude odrediti kao ciljnu grupu   za prikaz oglasa (tzv. „Facebook-Ads“). Sukladno tome koristimo  Facebook-Pixel, kako bi se  od strane nas  uključeni Facebook-Ads prikazali samo onim  korisnicima facebooka, koji su pokazali interes  za našu online ponudu  ili koji pokazuju određena svojstva (npr. interese za određene teme ili proizvode, koji se određuju pomoću  posjećenih internetskih stranica) koje prosljeđujemo  facebooku (tzv. „Custom Audiences“). Pomoću Facebook-Pixela također želimo osigurati  da naši Facebook-oglasi odgovaraju potencijalnom interesu korisnika i da ne djeluju  dosadno i opterećujuće.
Tu tehnologiju koristimo  kako bismo shvatili ponašanje korisnika, ako su nakon klika na Facebook-promidžbeni oglas posjetitelji dalje proslijeđeni na našu internetsku stranicu. Time želimo  shvatiti na koji se način naše marketinške mjere mogu  prihvatiti kod  Facebooka i poboljšati.
Prikupljeni podaci su  anonimni i ne dopuštaju  izvođenje zaključaka o vašoj osobi. Facebook pohranjuje i obrađuje podatke tako da je moguća povezanost s vašim korisničkim profilom  kod Facebooka i da može koristiti podatke sukladno s direktivama o zaštiti podataka Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy).
Podaci o vašoj osobi koji su prikupljeni  preko Pixela su stranice koje ste pogledali, artikli u potrošačkoj košarici, posjećene tematske stranice, posjećene stranice s artiklima, potvrda narudžbe, uporaba Facebook-promidžbenog oglasa. Specijalne informacije i detalji  o Facebook-Pixelu i njegovom načinu funkcioniranja dobivate u području pomoći Facebooka na adresi
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Možete proturječiti prikupljanju podataka od strane Facebook-Pixela i uporabi vaših podataka za prikaz Facebook-promidžbenog oglasa. Kako bismo podesili  koje vrste promidžbenih oglasa će vam se prikazati  od strane Facebooka, možete pozvati stranicu koju je uredio Facebook  i tamo slijediti napomene o postavkama promidžbe koja se temelji na uporabi: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. (vaše promidžbene preferencije). Postavke se odvijaju  neovisno o platformi, t.j. one se preuzimaju za sve uređaje, poput računala s radnom površinom ili mobilnih uređaja.

Možete proturječiti uporabi kolačića koji služe  mjerenju dosega i promidžbenim svrhama, nadalje preko stranice za deaktivaciju  mrežne promidžbene inicijative (http://optout.networkadvertising.org/) i dodatno US-američke internetske stranice (http://www.aboutads.info/choices) ili preko internetske stranice na njemačkom jeziku  http://www.youronlinechoices.com/ch de/praferenzmanagement . (Informacije i obustave  kod na korištenju bazirane online promidžbe).
Osim toga, možete spriječiti  prikupljanje preko Facebook-Pixela, klikom na sljedeći link. Postavlja se tzv.  Opt-out-kolačić, koji sprječava buduće prikupljanje vaših podataka kod posjeta ove internetske stranice:   deaktivirati  Facebook-Pixel-funkcije.


AppNexus
Za prikazivanje promidžbe temeljene na uporabi koristimo AppNexus, pružatelja usluge za promidžbu i vlasnike platforme za posredovanje  (AppNexus Inc., 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010). AppNexus prikuplja i pohranjuje pseudonimizirane informacije o vašim aktivnostima koje služe analizi korisničkog ponašanja. Ti profili se koriste kako bi se  preko naše internetske stranice ciljano prikazala promidžba  sukladno određenim interesima. Izjava o zaštiti podataka kao i informacije o OptOutu od AppNexus dostupne su na adresi: https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy-de.


Google Tag Manager
(1) Ova internetska stranica koristi Google Tag Manager. Preko te službe može se upravljati  tagovima internetskih stranica preko jedne površine. Google Tag Manager samo implementira tagove. To znači: Ne koriste se kolačići i ne prikupljaju se osobni podaci.
(2) Google Tag Manager aktivira druge tagove  koji opet  ako je potrebno prikupljaju podatke. No,  Google Tag Manager ne zahvaća u te podatke. Ako je na razini domene i kolačića poduzeta deaktivacija, ona ostaje postojati za sve  Tracking-tagove, ako su isti implementirani pomoću  Google Tag Managera.

Social Media/Društvene mreže
Trenutačno ne koristimo  Plug-ine za društvene mreže. Na našim stranicama poveznice radimo samo preko simbola  na naše profile  kod Facebooka i Instagrama.

Facebook
a) Nagradne igre
Osim toga, Müller vam nudi mogućnost   da preko Facebooka sudjelujete u nekim našim nagradnim igrama. Ako pozovete Müllerovu stranicu s nagradnim igrama preko Facebooka, svi tamo prikazani sadržaji imaju web-hosting  na Müllerovom serveru. Sve tamo prikupljene podatke prikuplja samo Müller, pohranjuje ih i obrađuje, ti podaci ne prosljeđuju se na  Facebook. Pobliže informacije u svezi s obradom podataka kod nagradnih igara možete saznati iz odjeljka „nagradne igre“ ove izjave o zaštiti podataka.
Informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi  i uporabi podataka od strane Facebooka kao i  vašim pravima u vezi  s tim i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatne sfere, dostupne su  u napomenama o zaštiti podataka na adresi Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Pravni temelj  za obradu vaših podataka je čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

b) Posjet naših Facebook-stranica
S našom online prezentnosti zastupljeni smo na društvenoj mreži  Facebook, kako bismo se mogli umrežiti s vama, razmjenjivati informacije  i informirati vas o našim novostima i zanimljivim radnim mjestima u našoj tvrtki. U tu svrhu podaci se obrađuju izvan EU, što može otežati provedbu zakona također i kod predmeta iz područja zaštite podataka. Pravni temelj  za obradu podataka o posjetiteljima kod pogona našega Facebook-posjeta stranice je čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Imamo opravdane  interese tvrtke na temelju izvršene procjene interesa za optimalizacijom sadržaja, uklanjanjem pogrešaka, atraktivnim oblikom  informacija i za razmjenom s našim posjetiteljima i za učinkovitim  i sigurnim pogonom tehnologija koje su za to potrebne. Pobliže o zajedničkoj odgovornosti za obradu osobnih podataka  kao i o OptOutu dostupno je na našim posebnim napomenama  o zaštiti osobnih podataka  za našu Facebook-Seite ovdje.

Instagram
Ova  internetska stranica koristi funkcije i sadržaje Instagrama, kćeri Facebooka. Ponuđač je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD. Ako ste korisnik platforme Instagram, Instagram može pozivanje sadržaja na toj internetskoj stranici pridružiti vašem profilu. Direktivu o zaštiti podataka možete pronaći ovdje:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Pravni temelj za obradu vaših podataka  je čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Uključivanje aplikacije Google maps
Na ovoj internetskoj stranici  koristimo ponudu aplikacije Google Maps. Time vam možemo  prikazati interaktivne karte izravno na ovoj internetskoj stranici i omogućujemo vam  komfornu uporabu funkcije karti. U obrađene podatke poglavito se mogu ubrojiti  IP-adrese i podaci o lokaciji korisnika koji se ipak ne prikupljaju bez njihove privole (u redovitom slučaju u okviru postavki vaših mobilnih uređaja); Ponuđač usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, Tvrtka majka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Internetska stranica: https://cloud.google.com/maps-platform; Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy; Mogućnost prigovora (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Postavke za prikaz promidžbe „insertiranjem  ili umetanjem“: https://adssettings.google.com/authenticated.


Traženje podružnice  preko Mapboxa
(1) Ako želite potražiti podružnicu  u vašoj blizini (potražiti Müllerovu podružnicu), možete koristiti naš  lokatora podružnice.
Vi i sami možete potražiti prikladnu podružnicu preko navođenja mjesta ili poštanskog broja i istu dobiti prikazanu na nekom popisu karti. Alternativno možete automatskim traženjem sa simbolom križića poduzeti lokalizaciju lokacije. Servis se odobrava tek s davanjem privole. Ako ste preko svojeg preglednika blokirali  postavke ili niste dali svoju suglasnost za to, servis  lokalizacije lokacije ne stoji vam na raspolaganju i ne možemo vam prikazati sljedeće lokacije.
(2) Za našega lokatora podružnice koristimo materijal karata  i tehnike Mapbox.com, službe Mapbox Inc., 740 15th Street NW, 5th Floor, Washington, District Columbia 20005, SAD. Korisnički podaci preko Mapboxa koriste se isključivo u svrhe prikaza funkcija mapa i među skladištenja odabranih postavki . U te podatke mogu se ubrajati  poglavito IP-adrese i podaci o lokacijama korisnika, koji ipak nisu prikupljeni bez njihove privole. To se odvija u okviru postavki vaših mobilnih uređaja ili preko suglasnosti u pregledniku kod odabira funkcije. Podaci se mogu obraditi u SAD-u.
(3) Korištenje Mapboxa odvija se u interesu atraktivnog prikaza naših online -ponuda i lakog pronalaženja podružnica koje smo naveli na internetskoj stranici, poglavito kod uporabe „Click & Collect-službe“, dakle narudžbe u podružnicu. To predstavlja opravdan interes u smislu čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ako je ispitana odgovarajuća privola (npr. privola za pohranu kolačića), obrada se vrši isključivo na temelju  čl.  6.t.1. st. a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka; privola se može opozvati u svakome trenutku.
(4) Ako nam dopustite da koristimo  vaše informacije o lokaciji, posegnut ćemo kod vaših potraga za podružnicom  za informacijama  o lokaciji vašeg priključnog uređaja. Te informacije isključivo koristimo  kako bismo vas lokalizirali na mapi  i pokazali vam najbliže podružnice. Vi također možete potpuno isključiti određivanje lokacije deaktivacijom službe za određivanje položaja na vašem priključnom uređaju.

(5) Osobni podaci  prosljeđuju se na temelju  standardnih ugovornih klauzula EU s dodatnim  jamstvima Mapboxa. Daljnje informacije za svrhu  i opseg prikupljanja podataka i njihovu obradu  preko Plug-in-ponuđača dobivate u izjavama o zaštiti podataka ponuđača. Tamo dobivate daljnje informacije o vašim pravima i mogućnostima postavki  za zaštitu  vaše privatne sfere: https://www.mapbox.com/privacy/.

Google Ads –Praćenje konverzije (Conversion-Tracking)
Koristimo marketinške službe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, („Google“) i na našim smo stranicama   integrirali aplikaciju Google Ads. Google Ads je služba za internetsku promidžbu koja oglašivačima dopušta uključivati odnosno mijenjati oglase kako u rezultatima Googleove  tražilice  tako i u Googleovoj promidžbenoj mreži. Google Ads omogućuje oglašivaču da prethodno  utvrdi određene ključne riječi pomoću kojih se neki oglas  u rezultatima Googleove tražilice prikaže isključivo onda kada  korisnik pomoću tražilice pozove ključnu riječ koja je relevantna za traženje. U Googleovoj promidžbenoj mreži oglasi se raspodjeljuju pomoću automatskog  algoritma i uz uvažavanje prethodno utvrđenih  ključnih riječi  na tematski relevantnim internetskim stranicama.

Vlasnik Googleove službe za promidžbu  je društvo Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha  aplikacije Google Ads je promidžba naše internetske stranice  preko  umetanja interesno-relevantne promidžbe na internetskim stranicama trećih tvrtki i u rezultatima Googleove tražilice i umetanje strane promidžbe na našu internetsku stranicu.

Ako preko nekog Googleovog oglasa dospijete na našu internetsku stranicu, preko vašeg IT-sustava se od strane Googlea odlaže tzv.  kolačić za konverziju. Kolačić za konverziju prestaje vrijediti nakon trideset dana  i ne služi za vašu identifikaciju. Preko kolačića za konverziju, ako kolačić nije prestao vrijediti,  shvaća se jesu li pozivane određene podstranice, primjerice internetska stranica pregleda asortimana. Preko kolačića za konverziju  možemo, kako mi tako također i Google, shvatiti  je li neki korisnik koji je  preko Googleovog promidžbenog oglasa dospio na našu internetsku stranicu.

Podatke  i informacije koji su prikupljeni korištenjem kolačića za konverziju Google koristi za izradu statistike posjeta  za našu internetsku stranicu. Te statistike posjeta se s naše strane opet koriste za to da se  utvrdi ukupni broj korisnika koji su nam proslijeđeni preko Googleovih promidžbenih oglasa, dakle za utvrđivanje uspjeha ili neuspjeha svakog pojedinog promidžbenog oglasa te kako bi iste optimalizirao za budućnost. Niti naša tvrtka niti drugi promidžbeni klijenti  Googleovih promidžbenih oglasa ne sadrže Googleove informacije pomoću kojih biste vi mogli biti identificirani.

Pomoću kolačića za konverziju  pohranjuju se  informacije o osobnim podacima, primjerice preko stranica koje ste posjetili. Prema tome, kod svakog posjeta naših internetskih stranica osobni podaci, uključujući IP-adresu internetskog priključka kojega koristite, prenose se na Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u  Sjedinjenim Američkim Državama. Tehničkim postupkom prikupljene osobne podatke Google dalje prosljeđuje u određenim okolnostima trećim osobama.  Postavljanje kolačića preko naše internetske stranice  u svakome trenutku  možete spriječiti odgovarajućom postavkom  korištenog internetskog preglednika  i time trajno proturječiti postavljanju kolačića. Takvo postavljanje korištenog internetskog preglednika također bi spriječilo  da Google na vašem IT-sustavu  postavlja kolačiće za konverziju. Osim toga,  Googleova promidžba  već postavljenih  kolačića u svakome se trenutku može pobrisati preko internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Ako želite proturječiti interesnoj promidžbi  preko Googleovog marketinškog servisa, možete uskladiti svoje postavke podataka: "Postavke kolačića".

Takvo vrednovanje vrši se poglavito sukladno  čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti podataka na bazi naših opravdanih interesa  za umetanjem personalizirane promidžbe, istraživanja tržišta i/ili s potrebama usklađenog oblikovanja njegove internetske stranice. Daljnje informacije  i odredbe o zaštiti podataka Google može pozvati  na adresi  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Dvostruki klik; GA Remarketing
Koristimo funkcije Google Analytics Remarketing s funkcijama  Googleove promidžbe i Google dvostrukog klika (Google DoubleClick) kao funkcije među uređajima. Ponuđač je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Te funkcije omogućuju da se promidžbene ciljne grupe koje su izrađene pomoću  Google Analytics Remarketing povežu s funkcijama među uređajima Googleovog alata za oglašavanje i Googleovog DoubleClick alata za oglašavanja. Na taj način mogu se interesne, personalizirane promidžbene poruke, koje su vam prilagođene u ovisnosti o  ranijem ponašanju vezanom uz uporabu i surfanje, prikazati  na priključnom uređaju  (npr. mobitelu),  a također i na nekom  vašem drugom priključnom uređaju  (npr. tabletu ili PC-u).
Ako ste dali odgovarajuću privolu, Google će u tu svrhu povezati  vaš internetski i promidžbeni promet (oglašavanje) povezati s vašim  Google-računom. Na taj način se na svakom priključnom uređaju pomoću kojega se prijavite s vašim Google-računom, mogu postavljati odnosno mijenjati iste personalizirane promidžbene poruke.
Kao potpora toj funkciji  Google Analytics zahvaća Googlea autentificirane  jedinstvene brojeve korisnika koji se dodjeljuje svakom Google Ads računu, koji se privremeno povezuju s našim Google-Analytics-podacima kako bi se  definirale i izradile ciljne grupe za promidžbene oglase kao komunikacija među uređajima.
Vi možete trajno proturječiti Remarketingu/Targetingu među uređajima, tako što ćete deaktivirati  personaliziranu promidžbu  na vašem  Google-računu; u tu svrhu slijedite ovaj link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de .
Spajanje prikupljenih podataka na  vašem Google-računu vrši se isključivo  na temelju vaše privole koju ćete dati Googleu ili moći opozvati (čl.  6.t.1. st. a )Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka). Kod postupaka prikupljanja podataka koji se ne prikupljaju na vašem Google-računu (npr. zato što nemate Google-račun ili ste proturječili  spajanju) prikupljanje podataka temelji se na čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opravdani interes proizlazi iz toga da je vlasnik stranice je zainteresiran za anonimiziranu analizu posjetitelja internetske stranice  u promidžbene svrhe. Daljnje informacije o Google Remarketingu odnosno  „sličnim ciljnim skupinama“ možete pronaći na adresi: https://support.google.com/adwords/answer/2676774?hl=de, a Googleova  Izjava o zaštiti podataka dostupna je na: http://www.google.de/policies/privacy/ .


Bing Ads
Na našim stranicama koristimo tehnologije Bing Ads (bingads.microsoft.com) koje priprema i održava Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD („Microsoft“). Pri tome Microsoft postavlja kolačić na vašem priključnom uređaju, ako ste preko Microsoft-Bing-oglada dospjeli  na našu internetsku stranicu. Microsoft i mi možemo na taj način prepoznati da je netko kliknuo na neki oglas,  da je proslijeđen na našu internetsku stranicu  i dosegao prethodno određenu  ciljnu stranicu („sajt za konverziju “). Pri tome mi saznajemo samo ukupni broj korisnika koji su kliknuli na Bing oglas i potom proslijeđeni  na sajt za konverziju. Microsoft preko kolačića prikuplja, obrađuje i koristi informacije iz kojih se uz uporabu pseudonima izrađuju korisnički profili. Korisnički profili služe analizi  ponašanja posjetitelja  i koriste se za prikazivanje promidžbenih oglasa. Ne obrađuju se osobne informacije o identitetu korisnika.

Ako ne želite da  Microsoft koristi  informacije o vama kako je prethodno objašnjeno, možete odbaciti  postavljanje kolačića koji su za to potrebni  – primjerice pomoću postavljanja na pregledniku koje generalno deaktivira automatsko postavljanje kolačića. Osim toga, možete spriječiti prikupljanje podataka koji su proizvedeni preko kolačića, a koji se odnose na  korištenje internetske stranice kao i  obradu tih podataka preko Microsofta, izjavljujući  svoj prigovor  na sljedećem linku http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out . Daljnje informacije o zaštiti podataka i o postavljenim kolačićima kod Microsofta i Bing Adsa dostupne su na internetskoj stranici Microsofta https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

ADITION technologies AG
Na našim stranicama tehnologijom ADITION adserving der ADITION technologies AG prikupljaju se i pohranjuju podaci  za marketinške svrhe i svrhe optimalizacije. Iz tih podataka mogu se izraditi pseudoanimizirani korisnički profili. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići. Podaci koji su prikupljeni tehnologijom ADITION adserving ne koriste se za to da bi se izvršila osobna identifikacija posjetitelja te internetske stranice  i ne spajaju se s osobnim podacima preko nositelja pseudonima. ADITION technologies AG postavljanjem kolačića ne pohranjuje osobne podatke. Sve informacije sadrže samo tehničke informacije, poput primjerice o korištenom pregledniku ili instaliranom pogonskom sustavu. Prikupljanju  i pohranjivanju podataka  može se proturječiti u svakome trenutku  s učinkom za budućnost. Na strani tvrtke za to stoji na raspolaganju  Opt-Out-funkcija. Daljnje informacije dostupne su na https://www.adition.com/datenschutz/.

Služba za izradu fotografija CEWE
Na našoj internetskoj stranici  www.mueller.at/foto/ radi se isključivo o službi za izradu fotografija koje našim klijentima nudimo preko  naših online- specijalista za izradu fotografija  CEWE Color AG & Co. OHG, Oldenburg (CEWE Fotowelt). Kao bi se moglo naručiti  ispitivanje statusa slanja ili korištenja online-fotoalbuma, morate se jednokratno registrirati. S vašim podacima se tada postupa sukladno najvećem mogućem sigurnosnom standardu. Prijenos osobnih podataka na CEWE vrši se šifrirano odnosno kodirano  i pohrana nije dostupna trećim osobama. Za sprječavanje neopravdanih posezanja trećih osoba za vašim osobnim podacima  šifrira se postupak narudžbe  preko TLS-tehnike. Slikovni podaci razvijaju se sukladno   nalogu CEWE-a i po želji šalju u podružnicu ili vama kući. Obrada vaših osobnih podataka i dostavljenih digitalnih fotopodataka potrebna je za ispunjenje ugovora, pravni temelj za ovo je  čl. 6 st. 1 b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako više ne želite koristiti  CEWE-servis, možete pobrisati svoj račun kod našega pružatelja usluga. Vaši osobni podaci  se tada odmah brišu. Podrazumijeva se da se sa svojim podacima možete opet prijaviti i registrirati u nekom kasnijem trenutku. Slikovni podaci koji su dostavljeni u okviru vaše foto narudžbe  se nakon razvitka i slanja Vaše narudžbe  odmah automatski brišu iz sustava. Pobliže o trajanju pohrane kod CEWE i o daljnjim pitanjima kod foto narudžbe  možete pronaći u podacima o zaštiti podataka CEWE FOTO hier: https://www.mueller.at/foto/datenschutz.html

Nagradne igre
Za provedbu  nagradnih igara obrađujemo osobne podatke sudionika.
Ovisno o vrsti nagradne igre  potrebno je navesti važeću e-mail-adresu, ime, prezime, datum rođenja i spol. U pojedinačnim slučajevima također je potrebno navesti  broj telefona, ako je potrebno kratkoročno uspostavljanje kontakta (npr.  ako se mogu dobiti ulaznice za koncert ). Ako se slanje nagrada vrši poštom ili poštanskim  paketom, dodatno ćemo zamoliti za vašu poštansku adresu, kako bismo mogli omogućiti otpremu.

Podatke prikupljamo kako bismo utvrdili  imate li pravo na  sudjelovanje kao i za utvrđivanje i obavještavanje dobitnika putem e-maila. Ako nam ne stavite na raspolaganje navedene podatke nije moguće sudjelovanje u nagradnoj igri, odnosno  uspostavljanje kontakta u vezi s nagradnom igrom. Vaši podaci  o adresi služe isključivo slanju nagrada. Bez nije moguće poštansko slanje nagrada.

U načelu  vaše podatke ne prosljeđujemo trećim osobama, osim kada se radi o tome da  je prosljeđivanje potrebno  za  provedbu dotične nagradne igre  ili za slanje nagrada i kada postoji ovlast za prosljeđivanje u okviru zaštite podataka. Ako kod provedbe uključujemo  partnerske tvrtke ili zajedno s njima  provodimo akcije, sklapamo potrebne sporazume  u okviru  obrade  narudžbe sukladno čl. 28 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ili  zajedničke odgovornosti  sukladno čl. 26 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ako provodite nagradne igre s partnerima ili ako partner za suradnju koji sudjeluje koji osigurava na vlastitu odgovornost izvrši slanje, osobi podaci poput podataka o adresi dostavljaju se  ciljano  dotičnom partneru za suradnju.
Ako pružatelje usluge zadužimo za provedbu  nagradnih igara u jeku obrade narudžbe, iste ćemo pažljivo odabrati. Napomene o zaštiti podataka  pružatelja usluga daju daljnje detaljnije informacije   o konkretnoj obradi  kod partnera za suradnju dotične ankete, nagradne igre ili promidžbene akcije.


Ako se niste dodatno i neovisno o sudjelovanju  u nagradnoj igri pretplatili na naš servis za newsletter (pogledaj odjeljak newsletter u ovoj izjavi o zaštiti podataka) ili ako nam inače niste dali izričitu privolu   za to, vaši podaci  neće se koristiti  za promidžbene mjere. Ako ste dali privolu za ovo, svoju privolu u svakome trenutku  možete neformalno  opozvati s učinkom za budućnost preko priopćenih podataka za kontakt.

U okviru nagradne igre obrađujemo podatke na temelju čl. 6 st. 1 b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i prosljeđujemo  ih dotičnim partnerima za suradnju. U statističke svrhe anonimno vrednujemo   koliko je sudionika  sudjelovalo u svakoj pojedinoj nagradnoj igri. To vrednovanje ne daje osnovu za kakve zaključke  u pogledu individualnih sudionika. Pravni temelj za  ovo je  naš opravdani interes sukladno čl. 6 t. 1 .st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Promidžba  i slanje glasila vrše se izričito samo na pravnom temelju dane privole sukladno čl.  6.t.1. st. a).
Rado ćemo vam dati obavijest o  podacima koje smo pohranili o vama preko naših navedenih mogućnosti za kontakt.

Događanja
Ako  nudimo događanja (besplatno ili uz naplatu), koje eventualno provodimo zajednički  s partnerima, nudimo mogućnosti za kontakt. Ako koristite tu mogućnost i komunicirate s nama, obrađujemo podatke koje ste nam priopćili  kako bismo odgovorili na upite ili primjerice  izvršili prijavu  na događanja. Pravni temelj za ovo je  čl.  6.t.1. st. b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ako se obrada odnosi na ugovornu komunikaciju,  inače čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ako je ona u našem opravdanom interesu za učinkovitom obradom i provedbom događanja ili je potrebna za  namjensku i potrebnu dokumentaciju  kod povratnih pitanja i reklamacija. Prikupljeni osobni podaci  se nakon obavljanja činjeničnog stanja ili upita automatski brišu. To je slučaj kada se iz okolnosti može saznati  da je dotično činjenično stanje konačno razjašnjeno i ako tome ne proturječe zakonske obveze pohrane.

mojaBeba program
S mojaBeba programom Müller vam nudi posebnu uslugu. Pratimo vas i vaše dijete u prvim godinama života i podupiremo vas s atraktivnim  ponudama popusta i bonovima kao i informacijama vezanim za temu beba i dijete.
Nakon prijave za rođenje svojeg djeteta od nas dobivate knjižicu s kuponima koju preuzimate u našoj poslovnici, a na temelju pisma dobrodošlice koje ćemo vam poslati izravno na kućnu adresu. U tu svrhu potrebni su nam vaše ime i vaša adresa. Kako bismo znali kada vam možemo poslati vaš individualni  dar dobrodošlice  potrebni su nam još podaci o vašem djetetu, odnosno o vašoj djeci. Daljnje ponude, bonove   i informacije koje su krojene prema vama i vašem djetetu  dobit ćete putem e-maila newslettera,  sukladno dobi i spolu vašega djeteta. Vaše prezime i ime vašega djeteta  omogućuju nam osobno oslovljavanje  i jednostavno održavanje  vaših podataka. Osim toga, na temelju poštanskog broja  skrenut ćemo pozornost na regionalno raspoložive ponude. Također pitamo koja je vaša željena podružnica, kako bi se tamo mogli pripremiti  dodatni pokloni dobrodošlice  i kako biste ih vi mogli tamo preuzeti. Za rođendane vaše djece  također imamo specijalni poklon  za vas i vaše dijete. Vaša e-mail-adrese također služi kao korisničko ime  za prijavu na početnu stranicu (homepage). U login-području možete upravljati svojim podacima i pronaći daljnje informacije i ponude koje su krojene za vas. Nadalje, stalno nastojimo  poboljšati našu ponudu. Ovamo se ubraja također vrednovanje poslanog glasila, npr. je li priopćena e-mail-adresa dostupna, koja se glasila otvaraju, na koje linkove se klika unutar glasila i je li proizvedena povratna informacija ((automatski) odgovor, dojava pogreške, itd.).
(3) Podatke prikuplja i obrađuje isključivo  Müller kao i tvrtke odnosno društva koja su povezana s koncernom. Inače, podaci se ne prosljeđuju  nekim stranim tvrtkama odnosno društvima. Za otpremu paketa koriste se odabrani pružatelji usluga, s kojima postoje ugovorni uvjeti  usklađeni sa zaštitom podataka.
(4) Prije uporabe mojaBeba programa dobrovoljno dajete privolu  za uporabu vaše e-mail-adrese kao i daljnjih tamo ispitanih podataka i vama i vašem djetetu odnosno vašoj djeci. Ti podaci koriste se za to  da se za vas i vašu djecu izrade individualne ponude proizvoda i  usluga, da vam se pošalje  dar dobrodošlice kao i newsletter mojaBeba programa i stalno poboljšava informativni servis putem e-maila. Vi u svakome trenutku možete  prekinuti članstvo kod mojaBeba programa. U tu svrhu pošaljite e-mail na adresu info@mueller.de. Upute o odjavi  također možete pronaći u svakom glasilu. Nakon što ste se odjavili, vaši se podaci brišu  iz našega sustava.
(5) Müller vam nudi mogućnost  da preko Facebooka možete dalje preporučiti određene sadržaje  glasila. Klikom na određena tipkala internetska adresa određenog sadržaja  prosljeđuje se na Facebook. Daljnje podatke Müller ne prenosi. Ako je potrebno Facebook će prikupljati  daljnje podatke o vama (npr. postavljati kolačiće  ili zatražiti prijavu), u tu svrhu molimo konzultirajte  izjavu o zaštiti podataka Facebooka. Rado ćemo vam dati obavijest  o podacima koji su pohranjeni o vama. Jednostavno nas kontaktirajte na adresi: datenschutzbeauftragter@mueller.de.

Obrazac za kontakt
(1) Müller vam nudi  opsežnu osobnu potporu. Ako se povežete s nama preko obrasca za kontakt, prikupljamo  zbog toga od vas oslovljavanje, vaše ime i prezime i vašu e-mail-adresu, kako bismo na vaš upit mogli odgovoriti brzo i individualno. Ako želite telefonski kontakt, molimo priopćite nam i svoj broj telefona.
(2) Podaci se koriste isključivo  radi odgovora na vaš upit, ne koriste se za prodajni razgovor  ili u promidžbene svrhe.
(3) Obrada podataka u svrhu  uspostavljanja kontakta s nama vrši se sukladno čl.  6.t.1. st. a) Opće uredbe o zaštiti podataka na temelju  vaše dobrovoljno dane privole. Bez privole nećemo prosljeđivati te podatke. Osobni podaci koje smo prikupili za uporabu obrasca za kontakt brišu se nakon završne obrade vašega upita. To je slučaj kada se iz okolnosti može razabrati  da je dotično činjenično stanje konačno pojašnjeno  ili kada se sklopi ugovorni odnos   i ako  se tome ne protive  zakonske obveze za pohranu podataka. Alternativno nas možete izravno neformalno kontaktirati   i od nas zatražiti brisanje podataka.

Zamolbe i karijerni portal  

Ako se želite natjecati kod nas,  možete naći naše posebne napomene o zaštiti podataka  za kandidate preko našega sustava za upravljanje kandidatima ovdje na posebnoj stranici za naš karijerni portal. Te informacije možete pozvati i izravno iz  sustava za upravljanje kandidatima  kod prijave.

Prosljeđivanje podataka
Vaše osobne podatke prosljeđujemo samo  drugim odgovornim osobama ili  osobama koje su odgovorne zajedno s nama, ako ste nam sukladno  čl.  6.t.1. st. a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  za to dali svoju izričitu privolu, ako je to potrebno  sukladno čl.  6.t.1. st. b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  za provedbu  ili pokretanje ugovornih odnosa s vama,   ili ako za prosljeđivanje sukladno čl.  6.t.1. st.c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  postoji zakonska obveza. Nadalje, prosljeđivanje se može vršiti sukladno čl.  6.t.1. st.f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ako mi ili treće osobe imaju pretežit interes za prosljeđivanjem, kada je to primjerice potrebno za  ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, a ne postoji razlog za pretpostavku  da vi nemate pretežit interes  za to da se vaši podaci ne prosljeđuju.

Interno: Za svrhe koje su navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka  možemo prosljeđivati osobne podatke unutar grupe i dotičnim  društvima u zemlji i tvrtkama kćerima. Naša društva  imaju sjedište  djelomice također i izvan EU il Europskog  gospodarskog prostora. Müller Handels GmbH & Co. KG odgovorno je za to da korisnike informira o njihovi pravima u okviru važećih zakona o zaštiti podataka. Dakle, upite i žalbe  u vezi s vašim osobnim podacima stalno možete usmjeriti na Müller Handels GmbH & Co. KG kao odgovornu osobu. Druga društva unutar grupacije Müller, koja također obrađuju vaše osobne podatke, surađuju s nama  i daju nam potporu u tome da udovoljimo eventualnim upitima ili žalbama.

Eksterno: Dajemo nalog  vanjskim pružateljima usluga  zadužujući ih za različite zadatke, poput primjerice održavanja, programiranja, analiza, hostinga za podatke  i platforme i hotline-servis, ali također i pružatelja usluga prijevoza i otpreme. Te pružatelje usluga brižljivo smo odabrali  i redovito ih nadziremo, poglavito njihovo pažljivo postupanje   s podacima koji su pohranjeni kod njih i osiguranjem istih. Sve pružatelje usluga obvezujemo na povjerenje i pridržavanje zakonskih obvezujućih uvjeta kao osobe zadužene za obradu podataka sukladno narudžbi ili kao osobe koje imaju zajedničku odgovornost  u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka .

Javne službe i zakonski propisi
: Osim toga, vaše osobne podatke prosljeđujemo trećim osobama, kada je to potrebno  na temelju   zakonskih propisa ili upita nadležnih tijela  ili kada postoje izvanredne okolnosti koje čine prosljeđivanje potrebnim, primjerice kod akutne opasnosti  za zdravlje ili za sigurnost ili kada je to propisano  prema važećem pravu.

U slučaju upita nadležnih tijela, odnosno zahtjeva za izdavanjem,  prosljeđujemo osobne podatke nadležnim tijelima koja provode istragu, poput državnog odvjetništva i policije, ako postoji sumnja u kaznena djela protiv nas ili drugih osoba ili kada  postoje ostale zakonske obveze  za to, primjerice za obranu od opasnosti za javnu sigurnost. Podrobne upite podvrgavamo odgovarajućem ispitivanju. Prosljeđivanje se vrši  u pretežitom opravdanom interesu odgovorne osobe (čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka) za zaštitu i obranu od kaznenih djela, poglavito prepada, krađe, otmice, podmetanja požara, oštećenja stvari, remećenja kućnog reda, zaštite našega vlasništva, naših zaposlenika, klijenata i posjetitelja kao i osiguranja naših  objekata i eventualno ostvarivanja građanskopravnih zahtjeva ili na temelju zakonskih propisa (čl.  6.t.1. st. c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka). Nadalje,  prosljeđivanje se može vršiti u vezi sa sudskim odlukama i pravnim postupcima, kada je potrebno za  ostvarivanje prava. Kod pitanja ili za ostvarivanje prava kod  obrade osobnih podataka preko javnih službi koje imaju vlastitu odgovornost  upućujemo na tamo nadležni kontakt  za zaštitu podataka, odnosno  tamo nadležnog izvršitelja obrade podataka.

Treće zemlje: Ako prosljeđujemo osobne podatke  također i primateljima koji svoje sjedište imaju izvan  Europskog gospodarskog prostora u tzv. trećim zemljama, prije prosljeđivanja osiguravamo  da kod primatelja postoji odgovarajuća razina zaštite podataka  preko primjerenih jamstava ili privola za prosljeđivanje osobnih podataka.

Pohrana, brisanje i blokiranje podataka

Osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo  prema načelima izbjegavanja i štednje podataka, dakle samo za razdoblje  koje  je potrebno  za postizanje svrhe pohrane  (npr. odgovaranje na upite, provedbu ugovora) ili ako je to predviđeno  preko pravnih propisa kojima naša tvrtka podliježe.
Kada otpadne svrha pohranjivanja podataka ili kada istekne dotični zakonski  rok za pohranjivanje, osobni se podaci  blokiraju ili brišu rutinski i sukladno zakonskim propisima. Kriterij trajanja pohranjivanja je dotični zakonski  rok za pohranjivanje.

Prava korisnika
Svaki korisnik ima pravo,
• sukladno čl. 15 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtijevati obavijest o svojim osobnim podacima koje mi obrađujemo. Poglavito možete zahtijevati   obavijest o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja, naspram koji su vaši podaci obznanjeni  ili se obznanjuju ili će se obznanjivati, planiranom trajanju pohrane, postojanju prava na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor, postojanje prava na žalbu, podrijetlo podataka, ako iste nismo mi prikupili, kao i o postojanju  automatiziranog  odlučivanja, uključujući profiliranje i eventualno smislene informacije o pojedinostima;
• sukladno čl. 16 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtijevati bez odgode ispravku netočnih podataka ili dopunu vaših osobnih podataka koji su pohranjeni kod nas;
• sukladno čl. 17 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtijevati brisanje vaših osobnih podataka koji su pohranjen kod nas, ako nije potrebna  obrada podataka za ostvarivanje prava na slobodno iskazivanje interesa i informaciju, za ispunjenje pravne obveze, iz razloga javnog interesa  ili za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
• sukladno čl. 18 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka, ako osporavate točnost podataka, ako je obrada nezakonita, ali vi odbacujete  njihovo brisanje i mi više ne trebamo  podatke, a vi ih trebate za ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva ili  ste sukladno čl. 21 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka uložili prigovor protiv obrade podataka;
• sukladno čl. 20 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka svoje osobne podatke koje ste nam pripremili  dobivati u  strukturiranom, uporabljivom i  čitljivom  formatu ili zahtijevati prosljeđivanje nekoj drugoj odgovornoj osobi  ;
• sukladno čl. 7 t. 3 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u svakom trenutku naspram nas opozvati privolu koju ste nam dali. To ima za posljedicu da mi obradu podataka koja je počivala  na toj privoli, više ne smijemo nastavljati u budućnosti  i
• sukladno čl. 77 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka žaliti se kod nekog nadzornog tijela. Za to se možete obratiti  nadzornom tijelu – izvršitelju obrade podataka  za zaštitu podataka  – vašega uobičajenog mjesta boravka  ili radnog mjesta ili našega sjedišta tvrtke.

Sažetak podataka za kontakt izvršitelja obrade podataka u saveznim pokrajinama i nadzornim tijelima za nejavno područje  kao i u drugim zemljama možete pronaći na stranicama izvršitelja obrade podataka na državnoj razini za zaštitu podataka i slobodu informacija,
BfDI na adresama i linkovima.

Pravo prigovora u pojedinačnom slučaju sukladno čl. 21 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
Ako vršimo obradu podataka na temelju pretežitog opravdanog interesa nakon procjene istih  sukladno čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, u svakome trenutku imate pravo uložiti prigovor protiv te obrade  iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije.
Ako uložite prigovor, nećemo više obrađivati vaše osobne podatke  ako ne dokažemo da postoje prisilni i obvezujući razlozi za obradu podataka koji nadilaze vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada služi ostvarivanju, ostvarivanju i obrani pravnih zahtjeva.

Prigovor protiv obrade podataka za svrhe izravnog ili direktnog marketinga
Ako smo ovlašteni za to,  obrađujemo vaše osobne podatke u pojedinačnim slučajevima, kako bismo se bavili direktnom promidžbom. Vi imate pravo u svakome trenutku uložiti prigovor  protiv obrade vaših osobnih podataka  u svrhu takve promidžbe; to također vrijedi i za profiliranje, ako je povezano s takvom direktnom promidžbom. Ako proturječite obradi za svrhu  direktne promidžbe, nećemo vaše osobne podatke više obrađivati za te svrhe. Prigovor se može ulagati neformalno, prioritetno na adresu  datenschutz@mueller.de.

Pravo opoziva
Ako ste nam dali privolu  za obradu vaših podataka i mi iste obrađujemo na temelju čl. 6 t. a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, istu možete u svakome trenutku opozvati s učinkom za budućnost  sukladno čl. 7 t. 3 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ovo ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka do opoziva.

Za zahtjeve koji se odnose na povredu prava na obavijest, čuvanje poslovne tajne,  ispravak ili brisanje nadležno je nadležno tijelo za zaštitu podataka. Podaci za kontakt glase:

Agencija za zaštitu podataka

Selska cesta 136

10 000 Zagreb

e-mail: azop@azop.hr


Daljnja pitanja u vezi sa zaštitom podataka
Ako imate daljnja pitanja, primjedbe, poticaje ili druge upite u vezi s vašim osobnim podacima na koja ovdje nije odgovoreno, kontaktirajte nas na broj telefona: datenschutzbeauftragter@mueller.de.

Uporaba i prosljeđivanje
Podatke koje ste nam stavili na raspolaganje kao korisnik proizvoda koristimo samo  u navedene svrhe. Podatke prosljeđujemo  trećim osobama  ako je to potrebno za provedbu ugovora, na upit tuzemnih nadležnih tijela, na temelju sudskih odluka ili  ako ste  vi kao korisnik proizvoda prethodno dali privolu za to. Prosljeđivanje u svrhu  ispunjenja ugovora  tiče se primjerice  prosljeđivanja podataka na server u zemlji  ili tvrtkama koje obrađuju podatke po našem nalogu (izvršitelj obrade podataka prema nalogu). S njima smo sklopili za to potrebne ugovore.

Prosljeđivanja
Trećim osobama podatke prosljeđujemo samo ako smo  za to zakonski obvezni, primjerice na temelju  istraga od strane nadležnih tijela  za kazneni progon, ili ako je to potrebno za ispunjenje  naših ugovornih obveza  ili provedbu procesa ili ako koristimo pružatelje usluga u okviru  sporazuma o obradi narudžbe. To su hello again GmbH, novomind AG i mission-one GmbH.


Trajanje pohranjivanja i brisanje
Tako dugo dok ste korisnik aplikacije ili ste registrirani sa svojim  računom klijenta, pohranjujemo vaše podatke. Osim toga, podaci se pohranjuju samo u onom opsegu, koliko je to zakonski potrebno  (npr. zbog jamstvenih rokova,  rokova zastare i pohrane) ili je to propisano na neki drugi način. Kada obrišete račune ili kada iz nekog drugog razloga  otpadne svrha pohranjivanja, osobni podaci  se rutinski  i odgovarajuće blokiraju ili brišu  sukladno zakonskim propisima, ako tome ne proturječi  neki zakonski  propisani rok pohranjivanja.