Izjava o zaštiti podataka
Društvo Müller Trgovina Zagreb d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka. Obrada se vrši u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. S informacijama koje slijede želimo vam dati pregled obrade vaših osobnih podataka preko naše tvrtke i o vašim pravima  iz područja zaštite podataka. Radi jednostavnije čitljivosti  odabiremo samo jedan rod, a svaki puta mislimo  na sve rodove u jednakoj mjeri  (muški/ženski/neki drugi).


Naziv i podaci za kontakt odgovorne osobe

Mueller Trgovina Zagreb d.o.o.
Oreškovićeva 6H/1
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 3700-100
Servis za klijente: +385 1 3700-100
e-mail: info@mueller.hr

Naš službenik za zaštitu podataka dostupan je na e-mail adresi info@mueller.hr ili na našoj poštanskoj  adresi s dodatkom „izvršitelj obrade podataka“.

Prikupljanje i pohranjivanje osobnih podataka

Vrsta i svrha uporabe

Kod posjeta naše internetske stranice

Ako našu internetsku stranicu koristite samo u informativne svrhe, dakle ako se ne registrirate ili nam na neki drugi način prosljeđujete informacije, prikupljamo samo one osobne podatke  koje preglednik (browser) vašega priključnog uređaja automatski prosljeđuje našem serveru. Te informacije privremeno se pohranjuju u dnevničke datoteke odnosno zapis kojega kreira  web server, tzv. log file. Pri tome se bez vašega sudjelovanja obuhvaćaju i do automatskog brisanja pohranjuju:
• IP-adresa
• datum i točno vrijeme upita
• razlika vremenskih zona  u odnosu na Greenwich Mean Time (GMT)
• sadržaj zahtjeva (konkretna stranica)
• pristupni status/HTTP-statusni kod
• prenesena količina podataka
• internetska stranica od koje dolazi  zahtjev
• preglednik (browser)
• pogonski sustav i njegova površina
• jezik i verzija  softvera preglednika.

Navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
• jamstvo uspostavljanja veze s internetskom stranicom bez smetnji,
• jamstvo komforne uporabe naše internetske stranice,
• vrednovanje sigurnosti i stabilnosti sustava kao i
• u daljnje administrativne svrhe  i za
• prepoznavanje zloporabe i uklanjanje smetnji.


Pravni temelj za obradu podataka  je čl. 6. točka 1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Naš opravdani interes za prikupljanje podataka proizlazi iz gore nabrojanih  svrha. Ni u kojem slučaju nećemo koristiti  prikupljene podatke  kako bismo  izvodili zaključke  o vašoj osobi. Osim toga, kod posjeta našoj internetskoj stranici koristimo   kolačiće (cookies) kao i  službe za analizu, što se nastavno objašnjava.
Upute o korištenju kolačića
Na našoj internetskoj stranici koristimo se raznim softverima i alatima koji koriste tzv. kolačiće. Primjena kolačića jamči funkcionalnost korištene tehnologije. U nastavku ćemo Vam detaljno objasniti što se događa upotrebom kolačića, što se događa s Vašim podacima, koji je pravni temelj za obradu Vaših  podataka i kako možete podesiti postavke privatnosti.

Što su kolačići?
Pojam „Cookie“  preuzet je iz engleskog jezika i znači kolačić ili keks . Međutim, ovaj naziv nema nikakve veze s hranom. Kolačići su zapravo zapisi podataka koji se pohranjuju izravno na vašem uređaju u odgovarajućem pregledniku. To znači da u pregledniku Google Chrome možete imate pohranjenu jednu vrstu kolačića, a u pregledniku Microsoft Edge drugu. U osnovi, Vaš preglednik pohranjuje bazu podataka s različitim informacijama.
Kada se koristite internetom, Vaš preglednik šalje kolačiće s internetskih stranica koje ste u prošlosti već posjetili (domene, npr. mueller.hr). Poslužitelj tako automatski preuzima informacije koje su pohranjene u kolačiću, nakon čega im može promijeniti vrijednost ili proizvesti nove kolačiće. Ovaj se proces odvija na temelju standardiziranih komunikacijskih procesa na internetu. 

Kako nastaju kolačići?
Kolačići nastaju u trenutku kada se Vaš preglednik poveže s poslužiteljem radi dohvaćanja podataka. Kolačići su redovito dodijeljeni određenoj internetskoj stranici (domeni, npr. mueller.hr). Ako pojedina internetska stranica koristi kolačiće, isti se generiraju u postupku dohvaćanja podataka i pohranjuju na vašem uređaju.
Imajte na umu da prilikom promjene domene, primjerice na vanjski sadržaj, operater takve internetske stranice može i sam koristiti kolačiće. O obradi podataka na takvoj vanjskoj poveznici dobit ćete informacije u odgovarajućim pravilima o zaštiti podataka.
Koje vrste kolačića postoje s tehničkog stajališta?
First-Party-Cookies: Riječ je o tzv. kolačićima prve strane. Takve kolačiće generiraju sama internetska stranica koju ste posjetili ili domena te ih pohranjuju na Vašem uređaju. U takve se kolačiće ubrajaju, primjerice, tehnički kolačići koji osiguravaju funkcionalnost i sigurnost internetske stranice.
Third-Party-Cookies: Riječ je o tzv. kolačićima treće strane. Ove kolačiće generira i postavlja poslužitelj treće strane. Ako se koriste takvi kolačići, generirane se informacije prenose samoj trećoj strani. 

Trajanje kolačića
Kolačići se pohranjuju na različite vremenske periode. U većini slučajeva „kolačići“ su usporedivi s jestivim kolačićima (pod uvjetom da niste mijenjali postavke, odnosno da se ne koristite određenim softverom): U nekom će im trenutku isteći rok trajanja, zbog čega više neće biti jestivi. U tehničkom okruženju to znači da je kolačić nakon isteka tzv. funkcionalnog razdoblja ispunio svoju svrhu i da se više neće koristiti. Do tog će se trenutka pohranjivati, odnosno mijenjati podaci koje kolačić nosi sa sobom i u načelu ih je moguće koristiti. Međutim, ako se koristite posebnim softverom kao što su blokatori kolačića ili postavke u svom internetskom pregledniku podesite na odgovarajući način, kolačiće ili uopće neće biti moguće dopustiti ili će se oni brisati nakon svake sesije kada zatvorite preglednik. U osnovi se razlikuju tzv. sesijski kolačići (= vremenski ograničeni kolačići koji se brišu nakon završetka odgovarajuće sesije) i trajni kolačići (= koji ostaju pohranjeni čak i nakon završetka sesije).

Opći pravni temelji za obradu podataka
U većini slučajeva Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole dane u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na temelju naših prevladavajućih legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) Opće uredbe o zaštiti podataka. U polju Postavke privatnosti dajemo Vam detaljan prikaz o točnoj upotrebi svakog kolačića i odgovarajućem pravnom temelju.
U načelu, za pohranu ili pristup informacijama u terminalnoj opremi potrebna je Vaša privola. Privolu za pristup Vašim uređajima u pravilu dajete odmah u sklopu davanja privole prema propisima o zaštiti podataka. Odgovarajući pravni temelj za ovakvo davanje privole je čl. 43. (4) Zakona o elektroničkim komunikacijama. Privolu ne moramo zatražiti samo onda, kada je pristup Vašem uređaju neophodan za pružanje usluge koju ste zatražili (neophodni/tehnički potrebni kolačići).


Profil tvrtki s funkcijom ocjenjivanja
Müller Handels GmbH & Co. KG, Albstr. 92, 89081 (Müller) na raznim kanalima (npr. kartografske usluge, Google, poslovni imenici) unosi podatke o svojim poslovnicama.
Kod određenih pružatelja usluga na ovim kanalim postoji mogućnost postavljanja pitanja i/ili davanje recenzija.
Müller ima mogućnost reagirati ili odgovoriti na njih.
Načelno želimo istaknuti da za obradu i objavu Vaših recenzija/ Za pitanja je odgovoran pružatelj usluga.
Pojedinosti i uvjeti mogu se pronaći u uvjetima korištenja i smjernicama pružatelja usluga.
Za upravljanje i organiziranje naših informacija, za odgovaranje na pitanja ili reakcije na recenzije i za stvaranje općih ili agregiranih statistika i procjena, koristimo se softverskim rješenjem tvrtke uberall GmbH, Hussitenstraße 32-33, 13355 Berlin.
Pravna osnova za obradu vaših podataka je naš najvažniji, legitimni interes (čl. 6. st. 1. lit. f) GDPR) u učinkovitom i brzom pružanju informacija za korisnike i mogućnost brzog odgovaranja na recenzije/pitanja putem središnje platforme. Sklopili smo potrebne ugovore za obradu narudžbi u skladu s člankom 28. GDPR-a s uberallom. Lokacija poslužitelja u EU odabrana je za smještaj podataka.


Platforma Consent Management Platform (CMP) društva Usercentrics

Za ishođenje i bilježenje danih privola koristimo se platformom Consent Management Platform (CMP) koju na raspolaganje stavlja društvo Usercentrics GmbH (d.o.o.) (Sendlinger Straße 7, 80331 München). Poslužitelji se nalaze u Njemačkoj i Belgiji. Prikupljeni se podaci o danim privolama obrađuju putem platforme Google Cloud. Ovo omogućuje društvo Google Cloud EMEA Ltd. (70 Sir John Rogerson 's Quay, Dublin 2, Irska) kao podizvršitelj. Napominjemo da se Googleovo matično društvo nalazi u SAD-u, što američkim nadležnim tijelima omogućuje pristup podacima te se isti po potrebi mogu prenijeti u SAD. Sklopili smo potrebne ugovore s društvom Usercentrics te predmetno društvo, sa svoje strane, jamči da ima ovlasti za prijenos podataka u skladu s propisima o zaštiti podataka. 
Društvo Usercentrics prikuplja log datoteke i podatke o danim privolama pomoću JavaScript-a. JavaScript omogućuje nam da Vas na temelju dane privole obavijestimo o određenim kolačićima i drugim tehnologijama na našoj internetskoj stranici te da pribavimo, upravljamo i bilježimo dane privole. U postavkama preglednika možete onemogućiti primjenu JavaScript-a, čime ćete onemogućiti i društvo Usercentrics u izvršavanju JavaScripta. Na taj se način ograničava upotrebljivost internetske stranice jer se ni tehnički potrebni kolačići ne učitavaju. 
Svrha ovakvog postupanja je poštivanje zakonskih obveza i pohrana danih privola u svrhu pružanja dokaza. 
Pravni temelj za obradu podataka o danim privolama putem CMP-a naša je zakonska obveza koja proizlazi iz čl. 6. st. 1. slovo (c) Opće uredbe o zaštiti podataka.
Podaci o danim privolama (davanje i opoziv) općenito se čuvaju tri godine radi mogućnosti dokazivanja, a nakon toga se brišu. Imamo legitiman interes za prikupljanje i kontinuirano bilježenje danih privola i opoziva u svrhe ispunjenja naših odgovornosti propisanih u čl. 6. st. 1. slovo f) Opće uredbe o zaštiti podataka. 
Dodatne informacije o zaštiti podataka u društvu Usercentrics možete pronaći na https://usercentrics.com/privacy-policy/

Pristup i prilagodba postavki privatnosti 
U bilo kojem trenutku možete promijeniti svoje postavke putem našeg Usercentrics CMP-a i dati ili povući svoju privolu. U tu svrhu klikom odaberite naše Postavke privatnosti koje ćete naći i u podnožju (na dnu) stranice.


Daljnje funkcije i ponude naše internetske stranice  
(1) Pored čiste informativne uporabe naše internetske stranice nudimo različite usluge koje možete koristiti ako ste zainteresirani za to. U tu svrhu morate u pravilu navesti daljnje osobne podatke koje koristimo za pružanje dotične usluge  za koju vrijede prethodno navedena načela koja se odnose na obradu podataka.
(2) Za obradu vaših podataka djelomice se služimo vanjskim pružateljima usluga. Njih pažljivo biramo i zadužujemo, vezani su na naše upute za rad i redovito ih kontroliramo.
(3) Nadalje, vaše osobne podatke  možemo prosljeđivati trećim osobama kada zajedno s partnerima nudimo sudjelovanja u akciji, nagradne igre, sklapanja ugovora ili slične usluge. Pobliže informacije možete dobiti po navođenju  svojih osobnih podataka  ili dolje stojećeg opisa  ponude.
(4) Ako naši pružatelji usluga  ili partneri imaju svoje sjedište  u državi koja nije članica Europske unije, informirat ćemo vas o posljedicama  te okolnosti u opisu ponude.

Dopuna izjave o zaštiti podataka

Customer Relationship Management System (CRM) – Sustav za upravljanje odnosima s klijentima

Većim dijelom osobnih podataka naših klijenata upravljamo na jednom središnjem mjestu, tako da u svakom trenutku raspolažemo  aktualnom i potpunom bazom podataka. Za pojedine procese (npr. slanje glasila s obavijestima odnosno 'newslettera', sudjelovanje u nagradnim igrama) uvijek posežemo za osobnim podacima koji su potrebni za tu svrhu. Za središnje upravljanje vašim podacima koristimo CRM-sustav ponuđača Salesforce (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München, https://www.salesforce.com/eu kao i povezanih poduzeća Salesforce Inc.

Sklopili smo potrebne, odnosno odgovarajuće sporazume za obradu naloga sa Salesforce. U načelu smo odabrali lokaciju za server u EU. U određenim slučajevima vaši osobni podaci mogu se obrađivati  također i u trećim zemljama bez usporedive razine zaštite podataka s Općom uredbom o zaštiti podataka, poput primjerice SAD-a. Moguće je prosljeđivanje podataka diljem svijeta. U tom slučaju poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo ispunili obvezujuće uvjete iz Opće uredbe o zaštiti podataka za prosljeđivanje osobnih podataka u te treće zemlje. Ipak, postoji određeni rizik da će vaše podatke nacionalna nadležna tijela obrađivati u svrhu nadzora, kaznenog progona i kontrole te u tom pogledu nemate pravo na ulaganje pravnog lijeka. Salesforce se obvezuje da će za internu razmjenu podataka u okviru poduzeća primjenjivati  odobrena pravila postupanja (tzv. Binding Corporate Rules, odnosno Obvezujuća korporativna pravila, ukratko: BCR), kako bi se preko svih usluga  zajamčila razina zaštite podataka  koja odgovara Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Vaše osobne podatke u načelu obrađujemo s pravnim temeljem koji je mjerodavan kod predmetne obrade, primjerice radi ispunjenja ugovora ili s vašim dobrovoljno danim pristankom. Napomene u vezi s obradom vaših podataka  u svakom pojedinačnom slučaju možete saznati iz odgovarajućeg poglavlja napomena o zaštiti podataka. Kako bismo općenito održali aktualnost i ekonomičnost naših baza  podataka, vaše podatke organiziramo s opravdanim interesom sukladno čl.  6.t.1. st.  f) Opće uredbe o zaštiti podataka  u Salesforce CRM-sustavu. Ako postoje i druge svrhe, možete ih pronaći, kao i njihov pravni temelj, u poglavlju za obradu osobnih podataka u tim napomenama o zaštiti podataka. Napomene u vezi s obradom vaših osobnih podataka od strane samoga Salesforce-a možete pronaći na internetskoj adresi  https://www.salesforce.com/company/privacy/ kao i  https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/. Izvršitelj obrade podataka od strane Salesforce-a dostupan je na adresi privacy@salesforce.com.

Kod uporabe alata Salesforce mogu se aktivirati podizvršitelji obrade podataka. Njihov popis, kao i daljnje informacije u vezi s izvršnim djelatnostima možete pronaći na adresi https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/salesforce-infrastructure-and-subprocessors.pdf. Informacije o uporabi  kolačića (Cookie-Policy) kod Salesforce-a dostupne su na internetskoj  adresi https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/ . Ako želite opozvati obradu vaših podataka na svim domenama od Salesforce-a, to možete izvršiti  postavljanjem odnosno aktiviranjem tzv. Opt-Out-Cookies na adresi https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-consumer-choice/.

Platforma Salesforce Marketing Cloud

Preko platforme Salesforce Marketing Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München, https://www.salesforce.com/eu) odnosno pružatelja softvera i usluga za automatizaciju digitalnog marketinga i analitike može se upravljati individualnim interakcijama i personalizacijama. U tu svrhu prikupljamo podatke kako bismo poboljšali  iskustvo korisnika i ponudili vam relevantne sadržaje i marketinšku komunikaciju. To se temelji na tome koje naše online-usluge koristite  i kako se točno iste koriste. Pomoću platforme Salesforce Marketing Cloud ostvarujemo sljedeće svrhe: personalizacija sadržaja, analiza ponašanja korisnika u pogledu krojenih marketinških mjera  kao i komunikacije s ciljnim grupama (tzv. targeting odnosno ciljano  oglašavanje prema određenom tržišnom segmentu). Nadalje,  Salesforce Marketing Cloud nam omogućuje izradu izvješća i evaluacija u svrhu poboljšanja naših online-ponuda i internetske nazočnosti.

Za pripremu Salesforce Marketing Cloud koriste se Cookies, Pixel i Web-SDK. Ovdje se radi o  različitim tehnologijama i softverskim proizvodima  kao i o programskim kodovima koji tehnički omogućuju različite svrhe Salesforce Marketing Clouda. Za ostvarivanje prethodno navedenih svrha obrađujemo sljedeće osobne podatke: informacije o internetskom pregledniku odnosno browseru (npr. pogonski sustav, veličina prozora, jezik, verzija preglednika), Cookie-ID/Pixel-ID/ostale, jedinstvene korisničke identifikacije, jedinstvene identifikacije  proizvoda i uređaja, IP-adresa, ponašanja pri korištenju preglednika kao i podataka o korištenju dok zatražujete naše ponude.

Obrada podataka vrši se  u okviru Salesforce Marketing Cloud na bazi vašega dobrovoljnog pristanka koji se u svakome trenutku može opozvati s pravnim učinkom za budućnost sukladno (čl. 6.t.1. st.a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Napomene o mjestu obrade vaših podataka možete saznati iz prethodno navedenoga poglavlja. Osobne podatke obrađujemo  i pohranjujemo prema načelima štedljivosti i minimalizacije podataka, dakle samo za razdoblje koje je potrebno za postizanje svrhe pohrane  ili ako je to predviđeno pravnim propisima  kojima podliježe naše poduzeće. Ako otpada svrha pohrane ili istekne zakonski predviđeni  rok za pohranu, osobni podaci se  rutinski blokiraju ili brišu sukladno zakonskim propisima. Kriterij za trajanje pohrane je zakonom propisani rok za pohranu

Reklamna komunikacija (e-pošta, pošta i elektroničke obavijesti)

Osobne podatke obrađujemo u svrhu reklamne komunikacije koja se može odvijati putem različitih kanala, kao što su e-pošta, telefon, pošta ili faks, u skladu sa zakonskim zahtjevima. Naša reklamna komunikacija sadrži informacije o nama, našim uslugama, akcijama, nagradnim igrama i ponudama. U tu svrhu obrađuju se sljedeće vrste podataka:

• osobni podaci (npr. imena, adrese) 
• kontaktni podaci (npr. e-pošta, telefonski broj) 
• meta/komunikacijski podaci (npr. informacije o uređajima, IP-adrese), kao i 
• podaci o korištenju (npr. posjećene mrežne stranice, zanimanje za sadržaje, vremena pristupa).

Personalizirana reklamna pošta (izravni marketing)
U slučaju ispunjenja zakonskih uvjeta možemo Vam poslati reklamnu poštu koja je adresirana na Vas kako bismo Vas bolje upoznali s aktualnim ponudama, novostima ili događanjima, kao i kako bismo učvrstili odnos s kupcima ili Vas zainteresirali za našu ponudu. U tu svrhu obrađujemo Vaše kontaktne podatke (oslovljavanje, ime, prezime, adresa) kao i eventualno dobrovoljno dostavljene podatke (npr. datum rođenja). Vaši podaci potječu iz Vašeg odnosa kupca odnosno zainteresirane osobe koji imate s nama (npr. internetske narudžbe, članstvo u Müller Baby-Clubu, nagradne igre), navođenjem Vaše adrese za slanja reklame poštom ili iz javnih izvora te ove podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja aktivnog odnosa kupca/zainteresirane osobe tj. do Vašeg prigovora odnosno povlačenja privole. Ako surađujemo s partnerima (npr. tvrtke za izravno oglašavanje (lettershop)), sklopili smo odgovarajuće sporazume o zaštiti osobnih podataka u vezi s obradom (članak 28. GDPR-a) ili zajedničkom odgovornosti (članak 26. GDPR-a).

Pravna osnova slanja reklame poštom načelno je naš prevladavajući, opravdani interes u skladu sa člankom 6. stavkom 1.f) GDPR-a u vezi s uvodnom izjavom članka 47. GDPR-a za izravni marketing. U određenim slučajevima može doći i do ishođenja privole, tada pravnu osnovu predstavlja članak 6. stavak 1.a) GDPR-a.

U svako trenutku u skladu sa člankom 21. stavkom 2) GDPR-a imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga. Za to je dovoljna neformalna obavijest na naše kontaktne podatke. Napominjemo da je u pojedinačnim slučajevima moguće da nakon prigovora još kratko vrijeme primate reklamne materijale. To je slučaj kada između prigovora i izrade dođe do preklapanja i za Vaše je podatke već dan nalog. Ručno izdvajanje pojedinačnih pošiljaka tada nažalost više nije moguće. Ako s drugim partnerima zajedno obavljamo izravni marketing odnosno Vaše podatke primimo u svrhu izravnog marketinga, Vaš prigovor prosljeđujemo i tom partneru. To ne utječe na zakonitost obrade na temelju Vaše dobrovoljno dane privole (članak 6. stavak 1.a) GDPR-a) kao i s time povezano pravo povlačenja privole.

Bilten e-poštom
Kako biste se prijavili na naš redoviti bilten, načelno je dovoljno da date suglasnost na primanje biltena te otvorite poveznicu za potvrdu u primljenoj e-poruci. Ova je potvrda potrebna kako se nitko ne bi prijavio tuđom adresom e-pošte. U vezi s ovim tzv. postupkom dvostrukog uključivanja pohranjujemo Vašu IP-adresu s kojom ste prijavili na našu mrežnu stranicu i potvrdili prijavu kao trenutak tih radnji. 

Pravna osnova za pohranjivanje dnevničkih datoteka e-poruke dvostrukog uključivanja je članak 6. stavak 1.f) GDPR-a. U slučaju sumnje, mogućnost dokazivanja da ste pristali na primanje našeg biltena smatra se legitimnim interesom. 

Po potrebi pod centar za preferencije biltena možete dodati i svoje ime radi osobnog oslovljavanja u biltenu ili ostale podatke, kao i svoje preferencije.

Pravna osnova za dostavu biltena naš je legitimni interes u skladu sa člankom 6. stavkom 1.f) GDPR-a. U slučaju oglašavanja postojećim kupcima biltene možemo poslati na temelju našeg opravdanog interesa za izravni marketing sukladno članku 6. stavku 1.f) GDPR-a. 

Bilteni sadrže tzv. „web-pratilice“ tj. pikselski veliku datoteku koju prilikom otvaranja biltena dohvati naš poslužitelj, odnosno, ako koristimo pružatelja usluga, njihov poslužitelj.  U okviru tog dohvata prvo se prikupljaju tehnički podaci, kao što su informacije o pregledniku i Vašem sustavu, kao i Vaša IP-adresa i vrijeme dohvata. Ove se informacije koriste za tehničko poboljšanje našeg biltena na temelju tehničkih podataka ili ciljanih skupina i njihovog čitateljskog ponašanja na osnovi lokacija dohvata (koje se mogu odrediti pomoću IP-adrese) ili vremena dohvata. Ova analiza također sadrži utvrđivanje o tome može li se bilten otvoriti, kada se otvara i koje na koje se poveznice kliknulo. Ove se informacije razvrstavaju prema primateljima biltena i pohranjuju u njihovim profilima do njihova brisanja. Analize nam služe za prepoznavanje čitalačkih navika naših korisnika i za prilagođavanje naših sadržaja njima ili za slanje različitih sadržaja u skladu s interesima naših korisnika. 

Vašom privolom prikupljamo Vaše korisničko ponašanje na povezanim mrežnim stranicama, mobilnim aplikacijama i našim biltenima pod www.mueller.hr. Analiza korisničkog ponašanja uključuje prvenstveno informacije o tome na kojim se područjima odgovarajuće mrežne stranice, mobilne aplikacije odnosno biltena nalazite i koje poveznice ondje koristite. Pritom se izrađuju personalizirani korisnički profili uz razvrstavanje Vaše osobe i/ili adrese e-pošte kako bismo eventualno reklamno obraćanje, posebice u obliku biltena, emitiranja oglasa na mrežnoj stranici ili u aplikaciji i tiskanih oglasa prilagodili Vašim osobnim interesima i poboljšali reklamne ponude. 

Mjerenje stopa otvaranja i klikova te pohranjivanje rezultata mjerenja u profilima korisnika, kao i analiza Vašeg korisničkog ponašanja i njihova obrada odvija se na temelju Vaše privole sukladno člankom 6. stavkom 1.a) GDPR-a u svrhu slanja personaliziranih biltena. 

Odjavljene adrese e-pošte čuvamo tri godine na temelju naših legitimnih interesa prije nego što ih izbrišemo kako bismo mogli dokazati prethodno danu privolu. Obrada ovih podataka ograničena je na svrhu moguće obrane od potraživanja. Zahtjev za trenutačno brisanje moguć je u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da se istovremeno potvrdi prethodno postojanje privole. U slučaju obveze trajnog poštovanja prigovora, zadržavamo pravo pohranjivanja adrese e-pošte na popis za blokiranje oglašavanja samo u tu svrhu.

Proces registracije bilježi se na temelju naših legitimnih interesa u svrhu dokazivanja da je pravilno proveden u skladu sa člankom 6. stavkom 1.f) GDPR-a.  Ako pružatelju usluga naručimo slanje e-pošte, to je učinjeno na temelju naših legitimnih interesa za učinkovit i siguran sustav slanja.

Mogućnost povlačenja: Možete povući svoju privolu za primanje našeg biltena, uključujući izradu personaliziranih korisničkih profila, u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost, odnosno, u slučaju postojećeg oglašavanja korisnika, bez snošenja bilo kakvih troškova osim troškova prijenosa prema osnovnim tarifama. Poveznicu za odjavu s biltena pronaći ćete na kraju svakog biltena.  Također možete koristiti centar za preferencije biltena ili upotrijebiti gore navedene opcije kontakta kako biste podesili svoje postavke ili se možete odjaviti izravno ovdje: Odjava

Posebno povlačenje za izradu korisničkog profila ili mjerenje uspješnosti, nažalost, nije moguć. U tom slučaju potrebno je otkazati cijelu pretplatu na bilten ili uložiti prigovor. U tom će slučaju pohranjeni podaci profila biti izbrisani. Ako primimo prigovor na oglašavanje, spremamo ga u datoteku za blokiranje oglašavanja.


Vođenje interne datoteke za blokiranje oglašavanja
Kako bismo dugoročno implementirali prigovore na oglašavanje, obrađujemo osobne podatke u takozvanoj datoteci za blokiranje oglašavanja. To znači da pohranjujemo podatke koji su relevantni za oglašavanje (posebice ime, adresu, datum prigovora, pojedinosti obrade na koju je izvršen prigovor) nakon prigovora i/ili zahtjeva za brisanjem kako bismo osigurali da Vam se više ne šalje izravno oglašavanje.  Pravna osnova je članak 6. stavak 1.f) GDPR-a, u vezi s člankom 21. stavkom 3) GDPR-a te u vezi sa člankom 17. stavkom 3.b) GDPR-a, kako bismo mogli jamčiti da su Vaši pravni zahtjevi zaštićeni i poštivani. Napomena:  Načelno imate pravo zatražiti brisanje ovih osobnih podataka u skladu sa člankom 17. GDPR-a. Međutim, želimo istaknuti da u slučaju budućih mjera oglašavanja, to može rezultirati ponovnom obradom Vaših podataka u svrhe izravnog oglašavanja.  Stoga vas molimo da svoj zahtjev specificirate u skladu s tim.

Obavijesti putem aplikacije Müller, odnosno push obavijesti
Prilikom korištenja aplikacije Müller možete pristati na primanje obavijesti aplikacije, tzv. push obavijesti. Zatim ćete na svoj pametni telefon u redovitim intervalima primati info-banner s informacijama o aktualnim ponudama, vaučerima ili drugim novostima. Ove obavijesti možete deaktivirati u bilo kojem trenutku putem postavki na svom pametnom telefonu podešavanjem dopuštenja aplikacije Müller.
Pravna osnova za slanje reklamnih obavijesti putem aplikacije je Vaš pristanak u skladu sa člankom 6. stavkom 1.a) GDPR-a ako se poruke odnose na ugovorna pitanja u vezi sa člankom 6. stavkom 1.b) GDPR-a.

Ekonomske analize i istraživanje tržišta
Iz poslovnih razloga, a kako bismo mogli prepoznati tržišna kretanja, želje ugovornih partnera i korisnika, analiziramo podatke koji su nam dostupni o poslovnim transakcijama, ugovorima, upitima i sl., pri čemu ugovorni partneri, zainteresirane strane, kupci, posjetitelji i korisnici naše ponude usluga mogu spadati u skupinu ispitanika. Analize se provode u svrhu procjene poslovanja, marketinga i istraživanja tržišta (npr. za određivanje skupina kupaca s različitim karakteristikama).  Ako su dostupni, možemo uzeti u obzir profile registriranih korisnika zajedno s njihovim podacima, npr. o korištenim uslugama.  Analize služe samo nama i ne iznose se prema van, osim ako se radi o anonimnim analizama sa sažetim, odnosno anonimnim vrijednostima.

Nadalje, vodimo računa o privatnosti korisnika i podatke za potrebe analize obrađujemo što je više moguće pseudonimno i, ako je izvedivo, anonimno (npr. kao sažete podatke).

Pravna osnova za ocjenu ponašanja korisnika je naš legitimni interes u skladu sa člankom 6. stavkom 1.f) GDPR-a u smislu izravnog oglašavanja i unaprjeđenja naših sustava i usluga.

Alati za analizu
Korištenje Google Analyticsa

Radi analize korištenja mrežne stranice koristimo Google Analytics. Dobivene podatke koristimo kako bismo svoju mrežnu stranicu i aktivnosti oglašavanja tehnički i gospodarski unaprijedili.

Google Analytics nam na raspolaganje stavlja Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska). Podatke o korištenju mrežne stranice Google obrađuje u naše ime i ugovorom se obvezuje na mjere kako bi osigurao sigurnost i povjerljivost obrađenih podataka.

Tijekom Vašeg posjeta mrežnoj stranici između ostalog prikupljaju se sljedeći podaci:

• Pregledane stranice
• Narudžbe uključujući promet i naručene proizvode
• Postizanje „ciljeva mrežne stranice“ (npr. zahtjevi za kontakt i prijave na newsletter)
• Vaše ponašanje na stranici (primjerice vrijeme zadržavanja, klikovi, ponašanje pomicanja stranice)
• Vaša okvirna lokacija (zemlja i grad)
• Vaša IP-adresa (u skraćenom obliku, tako da nije moguć jednoznačni prikaz na karti)
• Tehničke informacije kao što su preglednik, pružatelj internetskih usluga, terminal i razlučivost zaslona
• Izvor Vašeg posjeta (tj. preko koje mrežne stranice odnosno putem kojeg oglasnog materijala ste došli do nas)

Prikupljeni podaci prenose se (i) na poslužitelj Googlea u SAD-u. Napominjemo da se u odnosu na zaštitu podataka u SAD-u ne može jamčiti ista razina sigurnosti kao unutar EU-a. Kao temelj obrade Vaših podataka u SAD-u Google koristi takozvane standardne ugovorne klauzule u skladu sa člankom 46. stavkom 2) i stavkom 3) GDPR-a. Kod ovih standardnih ugovornih klauzula riječ je o obrascima ugovora koje je na raspolaganje stavila Europska komisija za prijenos osobnih podataka u treće zemlje u skladu s GDPR-om. Sklapanjem ovih ugovornih klauzula Google se obvezuje prilikom obrade osobnih podataka pridržavati se europske razine zaštite podataka. Google Analytics-u ne prenose se nikakvi osobni podaci poput imena, adrese ili kontaktnih podataka.

Google Analytics pohranjuje kolačiće u Vašem mrežnom pregledniku na rok od dvije godine od Vašeg posljednjeg posjeta. Ti kolačići sadrže nasumično generirano korisničko ime s kojim Vas se prepoznaje kod budućih posjeta mrežnoj stranici.

Snimljeni podaci pohranjuju se zajedno s nasumično generiranim korisničkim imenom što omogućuje analizu korisničkih imena pod pseudonimima. Ovi korisnički podaci automatski se brišu nakon 14 mjeseci. Ostali podaci ostaju pohranjeni u agregiranom obliku.

Ako se ne slažete s prikupljanjem podataka, možete ga spriječiti jednokratnim instaliranjem dodatka za preglednik kako biste deaktivirali Google Analytics ili odbijanjem kolačića putem našeg Dijaloga postavki kolačića.

Pravna osnova za korištenje Google Analytics-a za procjenu Vašeg korisničkog ponašanja na našim mrežnim stranicama je Vaša privola u skladu sa člankom 6. stavkom 1.a) GDPR-a, koji redovito dobivamo sa skočnim prozorom kolačića kada prvi put posjetite našu mrežnu stranicu. Svoju privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati u postavkama zaštite podataka ili je ponovno dati.

Također imamo legitiman interes tehnički i ekonomski unaprijediti mrežnu stranicu, stoga ispitujemo ponašanje posjetitelja mrežne stranice. Uz pomoć Google Analytics-a možemo identificirati greške na mrežnoj stranici ili napade i općenito poboljšati učinkovitost.
Pravna osnova za obradu u ove svrhe naš je legitimni interes u skladu s člankom 6. stavkom 1.(f) GDPR-a. 

Google Analytics se u načelu koristi samo uz vašu privolu.

Upotreba Google remarketinga
Također koristimo Googleovu funkciju remarketinga. To nam omogućuje da vam prikazujemo prilagođeno oglašavanje u odgovarajućim oglasnim prostorima na drugim mrežnim stranicama, na temelju interesa koje ste pokazali na našoj mrežnoj stranici. Ova je mogućnost ograničena na maksimalno 18 mjeseci. 

Dodatne informacije o tome pronaći ćete u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka. Možete isključiti oglašavanje na temelju interesa instalacijom ovog dodatka za preglednik.

GA Audience
Koristimo GA Audience, službu tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljnjem tekstu: GA Audience). GA Audience koristi između ostalog  kolačiće koji se pohranjuju na vašem računalu  kao i na ostalim mobilnim uređajima (npr. smartfonima, tabletima itd.) i koja omogućuje analizu uporabe  odgovarajućih uređaja. Podaci za ovo  vrednuju se djelomice tako da analiza nadilazi uređaje. Google Audience za ovo dobiva pristup preko kolačića koji su izrađeni  u okviru uporabe  Google-Ads i  Google Analytics. U okviru uporabe mogu se prosljeđivati podaci, kao poglavito  IP-adresa i aktivnosti korisnika na server tvrtke Google Inc.  i tamo pohraniti. Google Inc. će te informacije eventualno prenijeti na treće osobe, ako je to zakonski propisano  ili ako se obrada tih podataka vrši preko trećih osoba. Vi možete spriječiti prikupljanje i prosljeđivanje osobnih podataka (poglavito Vaše IP-adrese) kao i obradu tih podataka tako što ćete  deaktivirati  izvršavanje  Java-Script u vašem pregledniku  ili se instalira alat kao ‘NoScript’. Osim toga, možete  spriječiti prikupljanje podataka koji su prikupljeni preko  Google-kolačića i koji se odnose na  uporabu vaše internetske stranice (uključujući vašu IP-adresu) kao i obradu tog podataka od strane Google, 'skidanjem' plugina preglednika, t.j. posebne vrste programskog dodatka  koji uključuje   i posebnu programsku biblioteku, ali istovremeno nije sastavni dio konkretnog softvera. To možete učiniti odnosno skinuti na sljedećem linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i instalirati. Daljnje informacije  o zaštiti podataka od GA Audience možete pozvati sa sljedećeg linka:
https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283


Facebook Pixel, Custom Audiences i Facebook-Conversion
Unutar naših internetskih stranica na temelju naših opravdanih interesa za analizu, optimalizaciju i poslovanje naše online ponude i u svrhu tzv.  „Facebook-Pixel“ socijalne mreže koristimo Facebook od Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“).
Pomoću našeg Facebook-piksela s jedne strane je moguće, odrediti posjetitelje naše online ponude odrediti kao ciljnu grupu   za prikaz oglasa (tzv. „Facebook-Ads“). Sukladno tome koristimo  Facebook-Pixel, kako bi se  od strane nas  uključeni Facebook-Ads prikazali samo onim  korisnicima facebooka, koji su pokazali interes  za našu online ponudu  ili koji pokazuju određena svojstva (npr. interese za određene teme ili proizvode, koji se određuju pomoću  posjećenih internetskih stranica) koje prosljeđujemo  facebooku (tzv. „Custom Audiences“). Pomoću Facebook-Pixela također želimo osigurati  da naši Facebook-oglasi odgovaraju potencijalnom interesu korisnika i da ne djeluju  dosadno i opterećujuće.
Tu tehnologiju koristimo  kako bismo shvatili ponašanje korisnika, ako su nakon klika na Facebook-promidžbeni oglas posjetitelji dalje proslijeđeni na našu internetsku stranicu. Time želimo  shvatiti na koji se način naše marketinške mjere mogu  prihvatiti kod  Facebooka i poboljšati.
Prikupljeni podaci su  anonimni i ne dopuštaju  izvođenje zaključaka o vašoj osobi. Facebook pohranjuje i obrađuje podatke tako da je moguća povezanost s vašim korisničkim profilom  kod Facebooka i da može koristiti podatke sukladno s direktivama o zaštiti podataka Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy).
Podaci o vašoj osobi koji su prikupljeni  preko Pixela su stranice koje ste pogledali, artikli u potrošačkoj košarici, posjećene tematske stranice, posjećene stranice s artiklima, potvrda narudžbe, uporaba Facebook-promidžbenog oglasa. Specijalne informacije i detalji  o Facebook-Pixelu i njegovom načinu funkcioniranja dobivate u području pomoći Facebooka na adresi
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Možete proturječiti prikupljanju podataka od strane Facebook-Pixela i uporabi vaših podataka za prikaz Facebook-promidžbenog oglasa. Kako bismo podesili  koje vrste promidžbenih oglasa će vam se prikazati  od strane Facebooka, možete pozvati stranicu koju je uredio Facebook  i tamo slijediti napomene o postavkama promidžbe koja se temelji na uporabi: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. (vaše promidžbene preferencije). Postavke se odvijaju  neovisno o platformi, t.j. one se preuzimaju za sve uređaje, poput računala s radnom površinom ili mobilnih uređaja.

Možete proturječiti uporabi kolačića koji služe  mjerenju dosega i promidžbenim svrhama, nadalje preko stranice za deaktivaciju  mrežne promidžbene inicijative (http://optout.networkadvertising.org/) i dodatno US-američke internetske stranice (http://www.aboutads.info/choices) ili preko internetske stranice na njemačkom jeziku  http://www.youronlinechoices.com/ch de/praferenzmanagement . (Informacije i obustave  kod na korištenju bazirane online promidžbe).
Osim toga, možete spriječiti  prikupljanje preko Facebook-Pixela, klikom na sljedeći link. Postavlja se tzv.  Opt-out-kolačić, koji sprječava buduće prikupljanje vaših podataka kod posjeta ove internetske stranice:   deaktivirati  Facebook-Pixel-funkcije.


AppNexus
Za prikazivanje promidžbe temeljene na uporabi koristimo AppNexus, pružatelja usluge za promidžbu i vlasnike platforme za posredovanje  (AppNexus Inc., 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010). AppNexus prikuplja i pohranjuje pseudonimizirane informacije o vašim aktivnostima koje služe analizi korisničkog ponašanja. Ti profili se koriste kako bi se  preko naše internetske stranice ciljano prikazala promidžba  sukladno određenim interesima. Izjava o zaštiti podataka kao i informacije o OptOutu od AppNexus dostupne su na adresi: https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy-de.


Google Tag Manager
(1) Ova internetska stranica koristi Google Tag Manager. Preko te službe može se upravljati  tagovima internetskih stranica preko jedne površine. Google Tag Manager samo implementira tagove. To znači: Ne koriste se kolačići i ne prikupljaju se osobni podaci.
(2) Google Tag Manager aktivira druge tagove  koji opet  ako je potrebno prikupljaju podatke. No,  Google Tag Manager ne zahvaća u te podatke. Ako je na razini domene i kolačića poduzeta deaktivacija, ona ostaje postojati za sve  Tracking-tagove, ako su isti implementirani pomoću  Google Tag Managera.

Social Media/Društvene mreže
Trenutačno ne koristimo  Plug-ine za društvene mreže. Na našim stranicama poveznice radimo samo preko simbola  na naše profile  kod Facebooka i Instagrama.

Facebook
a) Nagradne igre
Osim toga, Müller vam nudi mogućnost   da preko Facebooka sudjelujete u nekim našim nagradnim igrama. Ako pozovete Müllerovu stranicu s nagradnim igrama preko Facebooka, svi tamo prikazani sadržaji imaju web-hosting  na Müllerovom serveru. Sve tamo prikupljene podatke prikuplja samo Müller, pohranjuje ih i obrađuje, ti podaci ne prosljeđuju se na  Facebook. Pobliže informacije u svezi s obradom podataka kod nagradnih igara možete saznati iz odjeljka „nagradne igre“ ove izjave o zaštiti podataka.
Informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi  i uporabi podataka od strane Facebooka kao i  vašim pravima u vezi  s tim i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatne sfere, dostupne su  u napomenama o zaštiti podataka na adresi Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Pravni temelj  za obradu vaših podataka je čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

b) Posjet naših Facebook-stranica
S našom online prezentnosti zastupljeni smo na društvenoj mreži  Facebook, kako bismo se mogli umrežiti s vama, razmjenjivati informacije  i informirati vas o našim novostima i zanimljivim radnim mjestima u našoj tvrtki. U tu svrhu podaci se obrađuju izvan EU, što može otežati provedbu zakona također i kod predmeta iz područja zaštite podataka. Pravni temelj  za obradu podataka o posjetiteljima kod pogona našega Facebook-posjeta stranice je čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Imamo opravdane  interese tvrtke na temelju izvršene procjene interesa za optimalizacijom sadržaja, uklanjanjem pogrešaka, atraktivnim oblikom  informacija i za razmjenom s našim posjetiteljima i za učinkovitim  i sigurnim pogonom tehnologija koje su za to potrebne. Pobliže o zajedničkoj odgovornosti za obradu osobnih podataka  kao i o OptOutu dostupno je na našim posebnim napomenama  o zaštiti osobnih podataka  za našu Facebook-Seite ovdje.

Instagram
Ova  internetska stranica koristi funkcije i sadržaje Instagrama, kćeri Facebooka. Ponuđač je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD. Ako ste korisnik platforme Instagram, Instagram može pozivanje sadržaja na toj internetskoj stranici pridružiti vašem profilu. Direktivu o zaštiti podataka možete pronaći ovdje:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Pravni temelj za obradu vaših podataka  je čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Uključivanje aplikacije Google maps
Na ovoj internetskoj stranici  koristimo ponudu aplikacije Google Maps. Time vam možemo  prikazati interaktivne karte izravno na ovoj internetskoj stranici i omogućujemo vam  komfornu uporabu funkcije karti. U obrađene podatke poglavito se mogu ubrojiti  IP-adrese i podaci o lokaciji korisnika koji se ipak ne prikupljaju bez njihove privole (u redovitom slučaju u okviru postavki vaših mobilnih uređaja); Ponuđač usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, Tvrtka majka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Internetska stranica: https://cloud.google.com/maps-platform; Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy; Mogućnost prigovora (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Postavke za prikaz promidžbe „insertiranjem  ili umetanjem“: https://adssettings.google.com/authenticated.


Traženje podružnice  preko Mapboxa
(1) Ako želite potražiti podružnicu  u vašoj blizini (potražiti Müllerovu podružnicu), možete koristiti naš  lokatora podružnice.
Vi i sami možete potražiti prikladnu podružnicu preko navođenja mjesta ili poštanskog broja i istu dobiti prikazanu na nekom popisu karti. Alternativno možete automatskim traženjem sa simbolom križića poduzeti lokalizaciju lokacije. Servis se odobrava tek s davanjem privole. Ako ste preko svojeg preglednika blokirali  postavke ili niste dali svoju suglasnost za to, servis  lokalizacije lokacije ne stoji vam na raspolaganju i ne možemo vam prikazati sljedeće lokacije.
(2) Za našega lokatora podružnice koristimo materijal karata  i tehnike Mapbox.com, službe Mapbox Inc., 740 15th Street NW, 5th Floor, Washington, District Columbia 20005, SAD. Korisnički podaci preko Mapboxa koriste se isključivo u svrhe prikaza funkcija mapa i među skladištenja odabranih postavki . U te podatke mogu se ubrajati  poglavito IP-adrese i podaci o lokacijama korisnika, koji ipak nisu prikupljeni bez njihove privole. To se odvija u okviru postavki vaših mobilnih uređaja ili preko suglasnosti u pregledniku kod odabira funkcije. Podaci se mogu obraditi u SAD-u.
(3) Korištenje Mapboxa odvija se u interesu atraktivnog prikaza naših online -ponuda i lakog pronalaženja podružnica koje smo naveli na internetskoj stranici, poglavito kod uporabe „Click & Collect-službe“, dakle narudžbe u podružnicu. To predstavlja opravdan interes u smislu čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ako je ispitana odgovarajuća privola (npr. privola za pohranu kolačića), obrada se vrši isključivo na temelju  čl.  6.t.1. st. a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka; privola se može opozvati u svakome trenutku.
(4) Ako nam dopustite da koristimo  vaše informacije o lokaciji, posegnut ćemo kod vaših potraga za podružnicom  za informacijama  o lokaciji vašeg priključnog uređaja. Te informacije isključivo koristimo  kako bismo vas lokalizirali na mapi  i pokazali vam najbliže podružnice. Vi također možete potpuno isključiti određivanje lokacije deaktivacijom službe za određivanje položaja na vašem priključnom uređaju.

(5) Osobni podaci  prosljeđuju se na temelju  standardnih ugovornih klauzula EU s dodatnim  jamstvima Mapboxa. Daljnje informacije za svrhu  i opseg prikupljanja podataka i njihovu obradu  preko Plug-in-ponuđača dobivate u izjavama o zaštiti podataka ponuđača. Tamo dobivate daljnje informacije o vašim pravima i mogućnostima postavki  za zaštitu  vaše privatne sfere: https://www.mapbox.com/privacy/.

Google Ads –Praćenje konverzije (Conversion-Tracking)
Koristimo marketinške službe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, („Google“) i na našim smo stranicama   integrirali aplikaciju Google Ads. Google Ads je služba za internetsku promidžbu koja oglašivačima dopušta uključivati odnosno mijenjati oglase kako u rezultatima Googleove  tražilice  tako i u Googleovoj promidžbenoj mreži. Google Ads omogućuje oglašivaču da prethodno  utvrdi određene ključne riječi pomoću kojih se neki oglas  u rezultatima Googleove tražilice prikaže isključivo onda kada  korisnik pomoću tražilice pozove ključnu riječ koja je relevantna za traženje. U Googleovoj promidžbenoj mreži oglasi se raspodjeljuju pomoću automatskog  algoritma i uz uvažavanje prethodno utvrđenih  ključnih riječi  na tematski relevantnim internetskim stranicama.

Vlasnik Googleove službe za promidžbu  je društvo Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha  aplikacije Google Ads je promidžba naše internetske stranice  preko  umetanja interesno-relevantne promidžbe na internetskim stranicama trećih tvrtki i u rezultatima Googleove tražilice i umetanje strane promidžbe na našu internetsku stranicu.

Ako preko nekog Googleovog oglasa dospijete na našu internetsku stranicu, preko vašeg IT-sustava se od strane Googlea odlaže tzv.  kolačić za konverziju. Kolačić za konverziju prestaje vrijediti nakon trideset dana  i ne služi za vašu identifikaciju. Preko kolačića za konverziju, ako kolačić nije prestao vrijediti,  shvaća se jesu li pozivane određene podstranice, primjerice internetska stranica pregleda asortimana. Preko kolačića za konverziju  možemo, kako mi tako također i Google, shvatiti  je li neki korisnik koji je  preko Googleovog promidžbenog oglasa dospio na našu internetsku stranicu.

Podatke  i informacije koji su prikupljeni korištenjem kolačića za konverziju Google koristi za izradu statistike posjeta  za našu internetsku stranicu. Te statistike posjeta se s naše strane opet koriste za to da se  utvrdi ukupni broj korisnika koji su nam proslijeđeni preko Googleovih promidžbenih oglasa, dakle za utvrđivanje uspjeha ili neuspjeha svakog pojedinog promidžbenog oglasa te kako bi iste optimalizirao za budućnost. Niti naša tvrtka niti drugi promidžbeni klijenti  Googleovih promidžbenih oglasa ne sadrže Googleove informacije pomoću kojih biste vi mogli biti identificirani.

Pomoću kolačića za konverziju  pohranjuju se  informacije o osobnim podacima, primjerice preko stranica koje ste posjetili. Prema tome, kod svakog posjeta naših internetskih stranica osobni podaci, uključujući IP-adresu internetskog priključka kojega koristite, prenose se na Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u  Sjedinjenim Američkim Državama. Tehničkim postupkom prikupljene osobne podatke Google dalje prosljeđuje u određenim okolnostima trećim osobama.  Postavljanje kolačića preko naše internetske stranice  u svakome trenutku  možete spriječiti odgovarajućom postavkom  korištenog internetskog preglednika  i time trajno proturječiti postavljanju kolačića. Takvo postavljanje korištenog internetskog preglednika također bi spriječilo  da Google na vašem IT-sustavu  postavlja kolačiće za konverziju. Osim toga,  Googleova promidžba  već postavljenih  kolačića u svakome se trenutku može pobrisati preko internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Ako želite proturječiti interesnoj promidžbi  preko Googleovog marketinškog servisa, možete uskladiti svoje postavke podataka: "Postavke kolačića".

Takvo vrednovanje vrši se poglavito sukladno  čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti podataka na bazi naših opravdanih interesa  za umetanjem personalizirane promidžbe, istraživanja tržišta i/ili s potrebama usklađenog oblikovanja njegove internetske stranice. Daljnje informacije  i odredbe o zaštiti podataka Google može pozvati  na adresi  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Dvostruki klik; GA Remarketing
Koristimo funkcije Google Analytics Remarketing s funkcijama  Googleove promidžbe i Google dvostrukog klika (Google DoubleClick) kao funkcije među uređajima. Ponuđač je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Te funkcije omogućuju da se promidžbene ciljne grupe koje su izrađene pomoću  Google Analytics Remarketing povežu s funkcijama među uređajima Googleovog alata za oglašavanje i Googleovog DoubleClick alata za oglašavanja. Na taj način mogu se interesne, personalizirane promidžbene poruke, koje su vam prilagođene u ovisnosti o  ranijem ponašanju vezanom uz uporabu i surfanje, prikazati  na priključnom uređaju  (npr. mobitelu),  a također i na nekom  vašem drugom priključnom uređaju  (npr. tabletu ili PC-u).
Ako ste dali odgovarajuću privolu, Google će u tu svrhu povezati  vaš internetski i promidžbeni promet (oglašavanje) povezati s vašim  Google-računom. Na taj način se na svakom priključnom uređaju pomoću kojega se prijavite s vašim Google-računom, mogu postavljati odnosno mijenjati iste personalizirane promidžbene poruke.
Kao potpora toj funkciji  Google Analytics zahvaća Googlea autentificirane  jedinstvene brojeve korisnika koji se dodjeljuje svakom Google Ads računu, koji se privremeno povezuju s našim Google-Analytics-podacima kako bi se  definirale i izradile ciljne grupe za promidžbene oglase kao komunikacija među uređajima.
Vi možete trajno proturječiti Remarketingu/Targetingu među uređajima, tako što ćete deaktivirati  personaliziranu promidžbu  na vašem  Google-računu; u tu svrhu slijedite ovaj link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de .
Spajanje prikupljenih podataka na  vašem Google-računu vrši se isključivo  na temelju vaše privole koju ćete dati Googleu ili moći opozvati (čl.  6.t.1. st. a )Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka). Kod postupaka prikupljanja podataka koji se ne prikupljaju na vašem Google-računu (npr. zato što nemate Google-račun ili ste proturječili  spajanju) prikupljanje podataka temelji se na čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opravdani interes proizlazi iz toga da je vlasnik stranice je zainteresiran za anonimiziranu analizu posjetitelja internetske stranice  u promidžbene svrhe. Daljnje informacije o Google Remarketingu odnosno  „sličnim ciljnim skupinama“ možete pronaći na adresi: https://support.google.com/adwords/answer/2676774?hl=de, a Googleova  Izjava o zaštiti podataka dostupna je na: http://www.google.de/policies/privacy/ .


Bing Ads
Na našim stranicama koristimo tehnologije Bing Ads (bingads.microsoft.com) koje priprema i održava Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD („Microsoft“). Pri tome Microsoft postavlja kolačić na vašem priključnom uređaju, ako ste preko Microsoft-Bing-oglada dospjeli  na našu internetsku stranicu. Microsoft i mi možemo na taj način prepoznati da je netko kliknuo na neki oglas,  da je proslijeđen na našu internetsku stranicu  i dosegao prethodno određenu  ciljnu stranicu („sajt za konverziju “). Pri tome mi saznajemo samo ukupni broj korisnika koji su kliknuli na Bing oglas i potom proslijeđeni  na sajt za konverziju. Microsoft preko kolačića prikuplja, obrađuje i koristi informacije iz kojih se uz uporabu pseudonima izrađuju korisnički profili. Korisnički profili služe analizi  ponašanja posjetitelja  i koriste se za prikazivanje promidžbenih oglasa. Ne obrađuju se osobne informacije o identitetu korisnika.

Ako ne želite da  Microsoft koristi  informacije o vama kako je prethodno objašnjeno, možete odbaciti  postavljanje kolačića koji su za to potrebni  – primjerice pomoću postavljanja na pregledniku koje generalno deaktivira automatsko postavljanje kolačića. Osim toga, možete spriječiti prikupljanje podataka koji su proizvedeni preko kolačića, a koji se odnose na  korištenje internetske stranice kao i  obradu tih podataka preko Microsofta, izjavljujući  svoj prigovor  na sljedećem linku http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out . Daljnje informacije o zaštiti podataka i o postavljenim kolačićima kod Microsofta i Bing Adsa dostupne su na internetskoj stranici Microsofta https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

ADITION technologies AG
Na našim stranicama tehnologijom ADITION adserving der ADITION technologies AG prikupljaju se i pohranjuju podaci  za marketinške svrhe i svrhe optimalizacije. Iz tih podataka mogu se izraditi pseudoanimizirani korisnički profili. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići. Podaci koji su prikupljeni tehnologijom ADITION adserving ne koriste se za to da bi se izvršila osobna identifikacija posjetitelja te internetske stranice  i ne spajaju se s osobnim podacima preko nositelja pseudonima. ADITION technologies AG postavljanjem kolačića ne pohranjuje osobne podatke. Sve informacije sadrže samo tehničke informacije, poput primjerice o korištenom pregledniku ili instaliranom pogonskom sustavu. Prikupljanju  i pohranjivanju podataka  može se proturječiti u svakome trenutku  s učinkom za budućnost. Na strani tvrtke za to stoji na raspolaganju  Opt-Out-funkcija. Daljnje informacije dostupne su na https://www.adition.com/datenschutz/.

Služba za izradu fotografija CEWE
Na našoj internetskoj stranici  www.mueller.at/foto/ radi se isključivo o službi za izradu fotografija koje našim klijentima nudimo preko  naših online- specijalista za izradu fotografija  CEWE Color AG & Co. OHG, Oldenburg (CEWE Fotowelt). Kao bi se moglo naručiti  ispitivanje statusa slanja ili korištenja online-fotoalbuma, morate se jednokratno registrirati. S vašim podacima se tada postupa sukladno najvećem mogućem sigurnosnom standardu. Prijenos osobnih podataka na CEWE vrši se šifrirano odnosno kodirano  i pohrana nije dostupna trećim osobama. Za sprječavanje neopravdanih posezanja trećih osoba za vašim osobnim podacima  šifrira se postupak narudžbe  preko TLS-tehnike. Slikovni podaci razvijaju se sukladno   nalogu CEWE-a i po želji šalju u podružnicu ili vama kući. Obrada vaših osobnih podataka i dostavljenih digitalnih fotopodataka potrebna je za ispunjenje ugovora, pravni temelj za ovo je  čl. 6 st. 1 b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako više ne želite koristiti  CEWE-servis, možete pobrisati svoj račun kod našega pružatelja usluga. Vaši osobni podaci  se tada odmah brišu. Podrazumijeva se da se sa svojim podacima možete opet prijaviti i registrirati u nekom kasnijem trenutku. Slikovni podaci koji su dostavljeni u okviru vaše foto narudžbe  se nakon razvitka i slanja Vaše narudžbe  odmah automatski brišu iz sustava. Pobliže o trajanju pohrane kod CEWE i o daljnjim pitanjima kod foto narudžbe  možete pronaći u podacima o zaštiti podataka CEWE FOTO hier: https://www.mueller.at/foto/datenschutz.html

Nagradne igre
Müller organizira nagradne igre i promocije u kojima mogu sudjelovati kupci i zainteresirane osobe. Obavijestit ćemo vas o obradi Vaših osobnih podataka u vezi s navedenim nagradnim igrama i promocijama u skladu s čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka koju možete pronaći  na sljedećoj poveznici https://www.mueller.hr/aktualno/nagradne-igre/zastita-podataka-u-nagradnim-igrama/. Informacije o zaštiti podataka u nagradnim igrama primjenjuju se nastavno na opće informacije o zaštiti podataka.


Događanja
Ako  nudimo događanja (besplatno ili uz naplatu), koje eventualno provodimo zajednički  s partnerima, nudimo mogućnosti za kontakt. Ako koristite tu mogućnost i komunicirate s nama, obrađujemo podatke koje ste nam priopćili  kako bismo odgovorili na upite ili primjerice  izvršili prijavu  na događanja. Pravni temelj za ovo je  čl.  6.t.1. st. b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ako se obrada odnosi na ugovornu komunikaciju,  inače čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ako je ona u našem opravdanom interesu za učinkovitom obradom i provedbom događanja ili je potrebna za  namjensku i potrebnu dokumentaciju  kod povratnih pitanja i reklamacija. Prikupljeni osobni podaci  se nakon obavljanja činjeničnog stanja ili upita automatski brišu. To je slučaj kada se iz okolnosti može saznati  da je dotično činjenično stanje konačno razjašnjeno i ako tome ne proturječe zakonske obveze pohrane.

mojaBeba program
S mojaBeba programom Müller vam nudi posebnu uslugu. Pratimo vas i vaše dijete u prvim godinama života i podupiremo vas s atraktivnim  ponudama popusta i bonovima kao i informacijama vezanim za temu beba i dijete.
Nakon prijave za rođenje svojeg djeteta od nas dobivate knjižicu s kuponima koju preuzimate u našoj poslovnici, a na temelju pisma dobrodošlice koje ćemo vam poslati izravno na kućnu adresu. U tu svrhu potrebni su nam vaše ime i vaša adresa. Kako bismo znali kada vam možemo poslati vaš individualni  dar dobrodošlice  potrebni su nam još podaci o vašem djetetu, odnosno o vašoj djeci. Daljnje ponude, bonove   i informacije koje su krojene prema vama i vašem djetetu  dobit ćete putem e-maila newslettera,  sukladno dobi i spolu vašega djeteta. Vaše prezime i ime vašega djeteta  omogućuju nam osobno oslovljavanje  i jednostavno održavanje  vaših podataka. Osim toga, na temelju poštanskog broja  skrenut ćemo pozornost na regionalno raspoložive ponude. Također pitamo koja je vaša željena podružnica, kako bi se tamo mogli pripremiti  dodatni pokloni dobrodošlice  i kako biste ih vi mogli tamo preuzeti. Za rođendane vaše djece  također imamo specijalni poklon  za vas i vaše dijete. Vaša e-mail-adrese također služi kao korisničko ime  za prijavu na početnu stranicu (homepage). U login-području možete upravljati svojim podacima i pronaći daljnje informacije i ponude koje su krojene za vas. Nadalje, stalno nastojimo  poboljšati našu ponudu. Ovamo se ubraja također vrednovanje poslanog glasila, npr. je li priopćena e-mail-adresa dostupna, koja se glasila otvaraju, na koje linkove se klika unutar glasila i je li proizvedena povratna informacija ((automatski) odgovor, dojava pogreške, itd.).
(3) Podatke prikuplja i obrađuje isključivo  Müller kao i tvrtke odnosno društva koja su povezana s koncernom. Inače, podaci se ne prosljeđuju  nekim stranim tvrtkama odnosno društvima. Za otpremu paketa koriste se odabrani pružatelji usluga, s kojima postoje ugovorni uvjeti  usklađeni sa zaštitom podataka.
(4) Prije uporabe mojaBeba programa dobrovoljno dajete privolu  za uporabu vaše e-mail-adrese kao i daljnjih tamo ispitanih podataka i vama i vašem djetetu odnosno vašoj djeci. Ti podaci koriste se za to  da se za vas i vašu djecu izrade individualne ponude proizvoda i  usluga, da vam se pošalje  dar dobrodošlice kao i newsletter mojaBeba programa i stalno poboljšava informativni servis putem e-maila. Vi u svakome trenutku možete  prekinuti članstvo kod mojaBeba programa. U tu svrhu pošaljite e-mail na adresu info@mueller.de. Upute o odjavi  također možete pronaći u svakom glasilu. Nakon što ste se odjavili, vaši se podaci brišu  iz našega sustava.
(5) Müller vam nudi mogućnost  da preko Facebooka možete dalje preporučiti određene sadržaje  glasila. Klikom na određena tipkala internetska adresa određenog sadržaja  prosljeđuje se na Facebook. Daljnje podatke Müller ne prenosi. Ako je potrebno Facebook će prikupljati  daljnje podatke o vama (npr. postavljati kolačiće  ili zatražiti prijavu), u tu svrhu molimo konzultirajte  izjavu o zaštiti podataka Facebooka. Rado ćemo vam dati obavijest  o podacima koji su pohranjeni o vama. Jednostavno nas kontaktirajte na adresi: datenschutzbeauftragter@mueller.de.

Obrazac za kontakt
(1) Müller vam nudi  opsežnu osobnu potporu. Ako se povežete s nama preko obrasca za kontakt, prikupljamo  zbog toga od vas oslovljavanje, vaše ime i prezime i vašu e-mail-adresu, kako bismo na vaš upit mogli odgovoriti brzo i individualno. Ako želite telefonski kontakt, molimo priopćite nam i svoj broj telefona.
(2) Podaci se koriste isključivo  radi odgovora na vaš upit, ne koriste se za prodajni razgovor  ili u promidžbene svrhe.
(3) Obrada podataka u svrhu  uspostavljanja kontakta s nama vrši se sukladno čl.  6.t.1. st. a) Opće uredbe o zaštiti podataka na temelju  vaše dobrovoljno dane privole. Bez privole nećemo prosljeđivati te podatke. Osobni podaci koje smo prikupili za uporabu obrasca za kontakt brišu se nakon završne obrade vašega upita. To je slučaj kada se iz okolnosti može razabrati  da je dotično činjenično stanje konačno pojašnjeno  ili kada se sklopi ugovorni odnos   i ako  se tome ne protive  zakonske obveze za pohranu podataka. Alternativno nas možete izravno neformalno kontaktirati   i od nas zatražiti brisanje podataka.

Zamolbe i karijerni portal  

Ako se želite natjecati kod nas,  možete naći naše posebne napomene o zaštiti podataka  za kandidate preko našega sustava za upravljanje kandidatima ovdje na posebnoj stranici za naš karijerni portal. Te informacije možete pozvati i izravno iz  sustava za upravljanje kandidatima  kod prijave.

Prosljeđivanje podataka
Vaše osobne podatke prosljeđujemo samo  drugim odgovornim osobama ili  osobama koje su odgovorne zajedno s nama, ako ste nam sukladno  čl.  6.t.1. st. a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  za to dali svoju izričitu privolu, ako je to potrebno  sukladno čl.  6.t.1. st. b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  za provedbu  ili pokretanje ugovornih odnosa s vama,   ili ako za prosljeđivanje sukladno čl.  6.t.1. st.c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  postoji zakonska obveza. Nadalje, prosljeđivanje se može vršiti sukladno čl.  6.t.1. st.f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ako mi ili treće osobe imaju pretežit interes za prosljeđivanjem, kada je to primjerice potrebno za  ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, a ne postoji razlog za pretpostavku  da vi nemate pretežit interes  za to da se vaši podaci ne prosljeđuju.

Interno: Za svrhe koje su navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka  možemo prosljeđivati osobne podatke unutar grupe i dotičnim  društvima u zemlji i tvrtkama kćerima. Naša društva  imaju sjedište  djelomice također i izvan EU il Europskog  gospodarskog prostora. Müller Handels GmbH & Co. KG odgovorno je za to da korisnike informira o njihovi pravima u okviru važećih zakona o zaštiti podataka. Dakle, upite i žalbe  u vezi s vašim osobnim podacima stalno možete usmjeriti na Müller Handels GmbH & Co. KG kao odgovornu osobu. Druga društva unutar grupacije Müller, koja također obrađuju vaše osobne podatke, surađuju s nama  i daju nam potporu u tome da udovoljimo eventualnim upitima ili žalbama.

Eksterno: Dajemo nalog  vanjskim pružateljima usluga  zadužujući ih za različite zadatke, poput primjerice održavanja, programiranja, analiza, hostinga za podatke  i platforme i hotline-servis, ali također i pružatelja usluga prijevoza i otpreme. Te pružatelje usluga brižljivo smo odabrali  i redovito ih nadziremo, poglavito njihovo pažljivo postupanje   s podacima koji su pohranjeni kod njih i osiguranjem istih. Sve pružatelje usluga obvezujemo na povjerenje i pridržavanje zakonskih obvezujućih uvjeta kao osobe zadužene za obradu podataka sukladno narudžbi ili kao osobe koje imaju zajedničku odgovornost  u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka .

Javne službe i zakonski propisi
: Osim toga, vaše osobne podatke prosljeđujemo trećim osobama, kada je to potrebno  na temelju   zakonskih propisa ili upita nadležnih tijela  ili kada postoje izvanredne okolnosti koje čine prosljeđivanje potrebnim, primjerice kod akutne opasnosti  za zdravlje ili za sigurnost ili kada je to propisano  prema važećem pravu.

U slučaju upita nadležnih tijela, odnosno zahtjeva za izdavanjem,  prosljeđujemo osobne podatke nadležnim tijelima koja provode istragu, poput državnog odvjetništva i policije, ako postoji sumnja u kaznena djela protiv nas ili drugih osoba ili kada  postoje ostale zakonske obveze  za to, primjerice za obranu od opasnosti za javnu sigurnost. Podrobne upite podvrgavamo odgovarajućem ispitivanju. Prosljeđivanje se vrši  u pretežitom opravdanom interesu odgovorne osobe (čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka) za zaštitu i obranu od kaznenih djela, poglavito prepada, krađe, otmice, podmetanja požara, oštećenja stvari, remećenja kućnog reda, zaštite našega vlasništva, naših zaposlenika, klijenata i posjetitelja kao i osiguranja naših  objekata i eventualno ostvarivanja građanskopravnih zahtjeva ili na temelju zakonskih propisa (čl.  6.t.1. st. c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka). Nadalje,  prosljeđivanje se može vršiti u vezi sa sudskim odlukama i pravnim postupcima, kada je potrebno za  ostvarivanje prava. Kod pitanja ili za ostvarivanje prava kod  obrade osobnih podataka preko javnih službi koje imaju vlastitu odgovornost  upućujemo na tamo nadležni kontakt  za zaštitu podataka, odnosno  tamo nadležnog izvršitelja obrade podataka.

Treće zemlje: Ako prosljeđujemo osobne podatke  također i primateljima koji svoje sjedište imaju izvan  Europskog gospodarskog prostora u tzv. trećim zemljama, prije prosljeđivanja osiguravamo  da kod primatelja postoji odgovarajuća razina zaštite podataka  preko primjerenih jamstava ili privola za prosljeđivanje osobnih podataka.

Pohrana, brisanje i blokiranje podataka

Osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo  prema načelima izbjegavanja i štednje podataka, dakle samo za razdoblje  koje  je potrebno  za postizanje svrhe pohrane  (npr. odgovaranje na upite, provedbu ugovora) ili ako je to predviđeno  preko pravnih propisa kojima naša tvrtka podliježe.
Kada otpadne svrha pohranjivanja podataka ili kada istekne dotični zakonski  rok za pohranjivanje, osobni se podaci  blokiraju ili brišu rutinski i sukladno zakonskim propisima. Kriterij trajanja pohranjivanja je dotični zakonski  rok za pohranjivanje.

Prava korisnika
Svaki korisnik ima pravo,
• sukladno čl. 15 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtijevati obavijest o svojim osobnim podacima koje mi obrađujemo. Poglavito možete zahtijevati   obavijest o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja, naspram koji su vaši podaci obznanjeni  ili se obznanjuju ili će se obznanjivati, planiranom trajanju pohrane, postojanju prava na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor, postojanje prava na žalbu, podrijetlo podataka, ako iste nismo mi prikupili, kao i o postojanju  automatiziranog  odlučivanja, uključujući profiliranje i eventualno smislene informacije o pojedinostima;
• sukladno čl. 16 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtijevati bez odgode ispravku netočnih podataka ili dopunu vaših osobnih podataka koji su pohranjeni kod nas;
• sukladno čl. 17 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtijevati brisanje vaših osobnih podataka koji su pohranjen kod nas, ako nije potrebna  obrada podataka za ostvarivanje prava na slobodno iskazivanje interesa i informaciju, za ispunjenje pravne obveze, iz razloga javnog interesa  ili za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
• sukladno čl. 18 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka, ako osporavate točnost podataka, ako je obrada nezakonita, ali vi odbacujete  njihovo brisanje i mi više ne trebamo  podatke, a vi ih trebate za ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva ili  ste sukladno čl. 21 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka uložili prigovor protiv obrade podataka;
• sukladno čl. 20 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka svoje osobne podatke koje ste nam pripremili  dobivati u  strukturiranom, uporabljivom i  čitljivom  formatu ili zahtijevati prosljeđivanje nekoj drugoj odgovornoj osobi  ;
• sukladno čl. 7 t. 3 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u svakom trenutku naspram nas opozvati privolu koju ste nam dali. To ima za posljedicu da mi obradu podataka koja je počivala  na toj privoli, više ne smijemo nastavljati u budućnosti  i
• sukladno čl. 77 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka žaliti se kod nekog nadzornog tijela. Za to se možete obratiti  nadzornom tijelu – izvršitelju obrade podataka  za zaštitu podataka  – vašega uobičajenog mjesta boravka  ili radnog mjesta ili našega sjedišta tvrtke.

Sažetak podataka za kontakt izvršitelja obrade podataka u saveznim pokrajinama i nadzornim tijelima za nejavno područje  kao i u drugim zemljama možete pronaći na stranicama izvršitelja obrade podataka na državnoj razini za zaštitu podataka i slobodu informacija,
BfDI na adresama i linkovima.

Pravo prigovora u pojedinačnom slučaju sukladno čl. 21 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
Ako vršimo obradu podataka na temelju pretežitog opravdanog interesa nakon procjene istih  sukladno čl.  6.t.1. st. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, u svakome trenutku imate pravo uložiti prigovor protiv te obrade  iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije.
Ako uložite prigovor, nećemo više obrađivati vaše osobne podatke  ako ne dokažemo da postoje prisilni i obvezujući razlozi za obradu podataka koji nadilaze vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada služi ostvarivanju, ostvarivanju i obrani pravnih zahtjeva.

Prigovor protiv obrade podataka za svrhe izravnog ili direktnog marketinga
Ako smo ovlašteni za to,  obrađujemo vaše osobne podatke u pojedinačnim slučajevima, kako bismo se bavili direktnom promidžbom. Vi imate pravo u svakome trenutku uložiti prigovor  protiv obrade vaših osobnih podataka  u svrhu takve promidžbe; to također vrijedi i za profiliranje, ako je povezano s takvom direktnom promidžbom. Ako proturječite obradi za svrhu  direktne promidžbe, nećemo vaše osobne podatke više obrađivati za te svrhe. Prigovor se može ulagati neformalno, prioritetno na adresu  datenschutz@mueller.de.

Pravo opoziva
Ako ste nam dali privolu  za obradu vaših podataka i mi iste obrađujemo na temelju čl. 6 t. a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, istu možete u svakome trenutku opozvati s učinkom za budućnost  sukladno čl. 7 t. 3 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ovo ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka do opoziva.

Za zahtjeve koji se odnose na povredu prava na obavijest, čuvanje poslovne tajne,  ispravak ili brisanje nadležno je nadležno tijelo za zaštitu podataka. Podaci za kontakt glase:

Agencija za zaštitu podataka

Selska cesta 136

10 000 Zagreb

e-mail: azop@azop.hr


Daljnja pitanja u vezi sa zaštitom podataka
Ako imate daljnja pitanja, primjedbe, poticaje ili druge upite u vezi s vašim osobnim podacima na koja ovdje nije odgovoreno, kontaktirajte nas na broj telefona: datenschutzbeauftragter@mueller.de.

Uporaba i prosljeđivanje
Podatke koje ste nam stavili na raspolaganje kao korisnik proizvoda koristimo samo  u navedene svrhe. Podatke prosljeđujemo  trećim osobama  ako je to potrebno za provedbu ugovora, na upit tuzemnih nadležnih tijela, na temelju sudskih odluka ili  ako ste  vi kao korisnik proizvoda prethodno dali privolu za to. Prosljeđivanje u svrhu  ispunjenja ugovora  tiče se primjerice  prosljeđivanja podataka na server u zemlji  ili tvrtkama koje obrađuju podatke po našem nalogu (izvršitelj obrade podataka prema nalogu). S njima smo sklopili za to potrebne ugovore.

Prosljeđivanja
Trećim osobama podatke prosljeđujemo samo ako smo  za to zakonski obvezni, primjerice na temelju  istraga od strane nadležnih tijela  za kazneni progon, ili ako je to potrebno za ispunjenje  naših ugovornih obveza  ili provedbu procesa ili ako koristimo pružatelje usluga u okviru  sporazuma o obradi narudžbe. To su hello again GmbH, novomind AG i mission-one GmbH.


Trajanje pohranjivanja i brisanje
Tako dugo dok ste korisnik aplikacije ili ste registrirani sa svojim  računom klijenta, pohranjujemo vaše podatke. Osim toga, podaci se pohranjuju samo u onom opsegu, koliko je to zakonski potrebno  (npr. zbog jamstvenih rokova,  rokova zastare i pohrane) ili je to propisano na neki drugi način. Kada obrišete račune ili kada iz nekog drugog razloga  otpadne svrha pohranjivanja, osobni podaci  se rutinski  i odgovarajuće blokiraju ili brišu  sukladno zakonskim propisima, ako tome ne proturječi  neki zakonski  propisani rok pohranjivanja.