Impresum

Müller trgovina Zagreb d.o.o.
Oreškovićeva 6H/1
10 020 Zagreb
Telefon: +385(0)1 /3700 - 100
E-Mail: service@mueller.hr

Registarski broj kod Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080561478
Šifra djelatnosti: 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
OIB: 84698789700
PDV-ID: HR84698789700
Upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji s pravom distribucije/trgovine ekoloških proizvoda pod IBK 499922.
Temeljni kapital u iznosu od 102.500,00 kn uplaćen u cijelosti.

Transakcijski račun otvoren kod:

Raiffeisenbank Austria d.d.
Magazinska cesta 69
10000 Zagreb
HR0424840081103622724

Direktor: Erwin Müller i Arsim Aliu

Služba za korisnike:
Müller trgovina Zagreb d.o.o.
Oreškovićeva 6H/1
10020 Zagreb
Telefon: +385(0)1 /3700  - 100
Telefaks: +385(0)1 /3794 – 362
E-Mail: service@mueller.hr