JAdran čistim, jer na Hrvatsku mislim!
Problem je neadekvatno odvajanje otpada i nepropisno skladištenje
Više od 1000 volontera čisti smeće s plaža
Među volonterima je bilo i 12 zaposlenika Müllera
Planiranim aktivnostima u školama želi se smanjiti količina otpada