Zaštita podataka kod nagradnih igara
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik je izričito suglasan da tvrtka Müller u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu Uredba) do roka navedenog u točki 5. obrađuje i pohranjuje osobne podatke sudionika potrebne za provođenje nagradne igre.

1. Naziv i kontakt podaci voditelja obrade:
Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., Betinska ulica 1, 10010 Zagreb, OIB: 84698789700,
e-Mail: service@mueller.hr

2. Kontakt podaci:
service@mueller.hr

3. Pravna osnova za obradu podataka:
Privola ispitanika za obradu svojih osobnih podataka.

4. Svrha obrade podataka:
Nagradna igra

5. Trajanje pohrane podataka ili kriteriji za određivanje trajanja:
90 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka dobitnika koje ćemo čuvati 4 godine te ukoliko prije toga sudionik povuče svoju privolu na prikupljanje osobnih podataka.

6. Primatelji ili kategorije primatelja podataka:
Odjel marketinga voditelja obrade i kao ugovorni izvršitelj obrade proizvođač proizvoda/usluga koji se dodjeljuje kao nagrada.

7. Napomene o pravima ispitanika
Ispitanik ima pravo od odgovorne osobe voditelja obrade zatražiti potvrdu da li se određeni osobni podaci obrađuju; ukoliko je to slučaj, tada ima pravo na informacije o tim osobnim podacima kao i o informacijama pojedinačno navedenim u čl.15. Uredbe.
Sudionik ima pravo od odgovorne osobe zatražiti neodgodivo ispravak netočnih osobnih podataka te po potrebi dopunu nepotpunih osobnih podataka (čl.16. Uredbe).
Sudionik ima pravo od odgovorne osobe zatražiti neodgodivo brisanje osobnih podataka, ukoliko je ispunjen jedan od razloga navedenih u čl.17. Uredbe, npr. ako podaci više nisu potrebni za svrhu u koju su prikupljeni (pravo na brisanje).
Sudionik ima pravo od odgovorne osobe zatražiti ograničenje obrade tijekom provjere od strane odgovorne osobe, ukoliko je ispunjen jedan od uvjeta navedenih u čl.18. Uredbe, npr. ukoliko je sudionik prigovorio obradi.
Sudionik ima pravo u svakom trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka zbog razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije. U tom slučaju odgovorna osoba više neće obrađivati osobne podatke, osim u slučaju postojanja uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji prevagnu interese, prava i slobode sudionika ili ukoliko obrada služi u svrhu traženja, provedbe i obranu pravnih zahtjeva (čl.21. Uredbe).
Sudionik u bilo kojem trenutku ima pravo opozvati svoju privolu (čl.7.st.3. Uredbe). Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prikupljenih na temelju privole do povlačenja iste (pravo na povlačenje).
Svaka osoba ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, ukoliko smatra da se obradom njegovih osobnih podataka kršila Uredba (čl.77. Uredbe), pritom ne dovodeći u pitanje bilo kakav drugi aministrativni ili sudski pravni lijek. Osoba to pravo može ostvariti kod nadzornog tijela svog mjesta prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog prekršaja.
Nadležno nadzorno tijelo je: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.