PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "70 GODINA MÜLLERA"

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10), Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Adresa: Oreškovićeva 6H/1, 10020 Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća (u daljnjem tekstu: Pravila):

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.

Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10020 Zagreb priređuje nagradnu igru za građane - posjetitelje prodajnih mjesta, kupce.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbe prodajnih mjesta Mϋller trgovine Zagreb d.o.o. te nagrađivanje najsretnijih kupaca.

Članak 3.

Nagradna igra priređuje se pod nazivom: "70 godina Müllera“ u trajanju od 18.09.2023. do 12.11.2023. (uključujući oba datuma).

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Mϋller trgovine Zagreb d.o.o., kao ni zaposlenici tvrtke Palma travel d.o.o. Također, pravo na sudjelovanje nemaju srodnici navedenih osoba (roditelji, supružnici, djeca, braće, sestre, izvanbračni drugovi).

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI:

U vremenskom periodu trajanja nagradne igre (od 18.09.2023. do 12.11.2023.) potrebno je pravilno i u potpunosti ispuniti obrazac (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail i broj računa od kupovine obavljene za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Müller poslovnici u Hrvatskoj), koji se nalazi na službenoj internetskoj stranici Priređivača, www.mueller.hr. Sudjelovati se može svaki dan tijekom trajanja nagradne igre. Prijava za nagradnu igru ne mora biti na isti dan kada je obavljena i kupnja u Müller poslovnici. Prijava za nagradnu igru važeća je sve dok ne završi nagradna igra ili dok je sudionik sam na povuče, ukoliko to poželi za vrijeme trajanja nagradne igre.

U nagradnu igru ulaze samo one prijave koje su zaprimljene do zaključno (uključujući) 12.11.2023.

Članak 5.

Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada od 4.200 € (31.644,90 kn) i to:

  • 1x glavna nagrada:

Obiteljski odmor u Egiptu u Hurgadi, koji uključuje: 7 noćenja za 2 odraslih i dvoje djece do 12 godina. Nagrada uključuje smještaj u hotelu 5*, all inclusive uslugu, direktan let iz Ljubljane za Hurgadu i nazad, transfer od aerodroma do hotela i obrnuto te parking u zračnoj luci Ljubljana. Nagrada je iskoristiva u razdoblju od 23.12.2023. do 01.05.2024.

Mogući polasci na putovanje su: 23.12., 30.12., 17.2., 24.2., 23.3., 30.3., 6.1., 27.4.

Rezervacije putovanja su obavezne i dogovaraju se direktno s putničkom agencijom Palma travel d.o.o., Praška 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 28573765652.

Nagrada ne uključuje: trošak prijevoza do Ljubljane, kao ni vizu. Nagrada ne uključuje putno osiguranje.

 

 

Vrijednost glavne nagrade: 3.500 € (26.370,75 kn)

Ostale nagrade:

10 x Müller darovna kartica

Vrijednost nagrade: 10 x 70 € (527,42 kn) = 700 € (5.274,15 kn)

 

Članak 6.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika provest će se računalnim programom kojim će se automatskim odabirom programa, odabrati dobitnici, na dan 15.11.2023.

Ako se tijekom izvlačenja dogodi da bude izvučena prijava koja nije u potpunosti i pravilno popunjena, izvlačenje će se nastaviti sve dok se ne izvuče prva pravilno i u potpunosti popunjena prijava.

Članak 7.

U svrhu provođenja nagradne igre, Priređivač prikuplja osobne podatke svih sudionika nagradne igre, a to su ime i prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj te broj računa od kupovine obavljene u Müller poslovnici u Hrvatskoj. Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je jedino ako sudionik daje svoj izričiti pristanak na prikupljanje i korištenje tih podataka. Pristanak se daje u prijavi za nagradnu igru, te se u cijelosti primjenjuje Politika zaštite privatnosti Priređivača koja se nalazi na internet stranici www.mueller.hr . Svaki sudionik ovlašten je u svako doba povući svoj pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, a povlačenje pristanka prije izvlačenja nagrada se smatra povlačenjem prijave za nagradnu igru, te se takva prijava neće uzeti u obzir.  Osim toga imate pravo ispraviti ili izbrisati svoje podatke, ograničiti ili opozvati njihovu obradu te pravo na prijenos podataka. Naš službenik za zaštitu podataka dostupan je na e-mail adresi info@mueller.hr ili na našoj poštanskoj  adresi s dodatkom „izvršitelj obrade podataka“.

U svrhu realizacije glavne nagrade, osobne podatke dobitnika glavne nagrade iznimno će se dostaviti trećoj strani: Palma travel d.o.o., Praška 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 28573765652

Voditelj obrade podataka je trgovačko društvo Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Adresa: Oreškovićeva 6H/1, 10020 Zagreb, info@mueller.hr.

Članak 8.

PREUZIMANJE NAGRADE

- Dobitnik nagrade bit će telefonskim i pismenim putem obaviješten o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od osam (8) radnih dana nakon izvlačenja.

- Ako nije moguće dostaviti nagradu dobitnicima ili informirati dobitnike o dobivenoj nagradi zbog netočnih podataka ili zbog nemogućnosti isporuke uzrokovane od strane dobitnika, dobitnici gube pravo na nagradu.

- Ako se dobitnici ne jave u roku od 30 dana od pisane obavijesti, Priređivač će u roku od sljedećih  osam (8) dana poslati pismenu naknadnu obavijest. Ako se dobitnici unutar petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o naknadnom roku ne jave na adresu Müller trgovine Zagreb d.o.o., postupit će se sukladno Članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10).

- Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade. Nagrada nije prenosiva.

- Nagrada uključuje i porez na dodanu vrijednost. Dobitnik ne snosi troškove poreza.

Članak 9.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime, prezime dobitnika te mjesto iz kojega dolazi objavi bez naknade na internetskoj stranici www.mueller.hr i putem društvenih mreža, u svrhu postizanja transparentnosti same nagredne igre.

Kontaktiranjem dobitnika i objavom imena i prezimena dobitnika nagrade, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Povjerenstvo Priređivača, zapisnički će utvrditi jesu li sva pravila ove nagradne igre poštivana i je li dobitnik preuzeo nagradu u roku iz Članka 8. ovih Pravila, te će istekom tog roka utvrditi da je s određenim datumom nagradna igra okončana.

Članak 10.

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na internetskoj stranici www.mueller.hr na kojoj će biti objavljena Pravila nagradne igre.

Članak 11.

Službena pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na internetskoj stranici www.mueller.hr. Sudjelovanjem u nagradnoj igri natjecatelji prihvaćaju Pravila.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

 

PRIREĐIVAČ: Mϋller trgovina Zagreb d.o.o.

KLASA: UP/I-460-02/23-01/364

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

 

U Zagrebu, dana 14.09.2023.g.