Dan sprječavanja nastanka otpada
Ambalaža koja nije pravilno odložena gubi se u ciklusu
Održiva zabava uz EcoCreate
Bočica šampona brzo postaje šarena riba uz EcoCreate
Serije proizvoda koji su izrađeni od najmanje 80% održivih i bioloških materijala
Upute o odvajanju na pakiranju potiču na odvajanje otpada