Pravilnik Facebook nagradnog natječaja „Babycorns“

 

Članak 1.

Müller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Oreškovićeva 6H/1, 10020 Zagreb priređuje nagradni natječaj „Babycorns” na službenom profilu Facebook Hrvatska.

 

Članak 2.

Svrha nagradnog natječaja „Babycorns” je ostvarivanje promidžbe prodajnih mjesta Müller trgovine Zagreb d.o.o. te nagrađivanje fanova službenog Facebook profila Müller Hrvatska.

 

Članak 3.

Nagradni natječaj priređuje se pod nazivom „Babycorns” i održava se od 3.7. do 5.7.2024. godine do 23:59 sati. Natječaj se priređuje na Facebook profilu Müller Hrvatska dostupnom na URL-u https://www.facebook.com/MullerHrvatska/

 

Članak 4.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU:

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 16 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com) i koje prihvaćaju uvjete i pravila sudjelovanja u natječaju kao i pravila mreže Facebook. Prava natjecanja nemaju zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Nagradni natječaj održava se na društvenoj mreži Facebook no ni na koji način nije povezan s Facebook-om te Facebook nije njegov pokrovitelj.

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU:

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispod Facebook objave u komentaru napisati zašto želite osvojiti ovu nagradu u vremenskom periodu trajanja nagradnog natječaja od 3.7. do 5.7.2024. godine do 23:59 sati. Prijavljivanjem na nagradni natječaj sudionik prihvaća uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju.

 

Članak 5.

FOND NAGRADA NAGRADNOG NATJEČAJA:

Nagradni fond se sastoji od dvije nagrade - po jedna Babycorns lutkica. Dva odgovora s najkreativnijim komentarom prema odabiru Priređivača dobiva jednu nagradu. Nagrada koja je navedena u ovim pravilima je nezamjenjiva za druge proizvode, darovnu karticu ili novčanu protuvrijednost te nije prenosiva na druge osobe. Dobitnik nema pravo odabira proizvoda. Proizvodi oglašeni putem FB posta su simbolično prikazani i ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.  

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA:

Nagradni natječaj se održava 3.7. do 5.7.2024. godine do 23:59 sati. Tijekom navedenog perioda sudionici trebaju u komentaru napisati zašto žele osvojiti ovu nagradu . U slučaju da se u natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene, Priređivač ima pravo dodijeliti i manji broj nagrada. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova pravila.

 

Članak 7.

OBJAVA DOBITNIKA:

Objava imena dobitnika nagrade bit će najkasnije 3.8.2024. na službenom Facebook profilu Priređivača u obliku komentara ispod posta, ispod komentara pobjednika. Obvezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz Članka 4.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni s objavom njihovog imena i prezimena, od strane Priređivača na službenom Facebook profilu  i korištenju bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 8.

PREUZIMANJE NAGRADE:

Dobitnik nagrade bit će obaviješten o svom dobitku elektronskim putem na Facebooku, ispod nagradnog posta, ispod svog komentara. Potom se dobitnik treba javiti privatnom porukom u inbox Facebook profila Müller Hrvatska, kako bi ostavio svoju adresu, kontakt telefon za dostavu.

Nagradu će primiti na svoju kućnu adresu u dogovoru s Priređivačem i to najkasnije 30 dana od dana objave rezultata. Navedeni rok može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga nagradu ne može podignuti/primiti ili ako se u navedenom roku ne javi s osobnim podacima te ukoliko Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Kao dokaz o preuzimanju nagrade Priređivač će smatrati poštansku povratnicu. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze, niti naknade direktno povezane s nagradom. Troškove dostave nagrada snosi Priređivač.

 

Članak 9.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Sud u Zagrebu.

 

Članak 10.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni putem Facebook profila Müller Hrvatska. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici: www.mueller.hr.

 

Članak 11.

IZVANREDNE OKOLNOSTI:

Priređivač nagradnog natječaja ima pravo nagradu ne dodijeliti u slučaju:

- da dobitnik ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade,

- da se pojavi sumnja o vjerodostojnosti podataka (lažni profil)

- da se utvrdi da se korisnik u natječaju nije pridržavao pravila i uvjeta nagradnog natječaja.


U Zagrebu, 3.7.2024.

 

Müller trgovina Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb