NAGRADNI NATJEČAJ – ADVENTSKI KALENDAR 2020

Članak 1.

Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., Betinska ulica 1, 10010 Zagreb priređuje nagradni natječaj – kviz znanja za građane.

Članak 2.

Svrha nagradnog natječaja - kviza je ostvarivanje promidžbe prodajnih mjesta Mϋller trgovine Zagreb d.o.o. te nagrađivanje najsretnijih kupaca.

Članak 3.

Nagradni natječaj – kviz znanja priređuje se pod nazivom: "Mϋller adventski kalendar 2020." u trajanju od 01. prosinca 2020. do 24. prosinca 2020. godine (uključujući oba datuma) (nastavno: “Kviz“).

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u kvizu imaju svi građani Republike Hrvatske. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Zaposlenici Mϋller trgovine Zagreb d.o.o. i njihovi srodnici (roditelji, supružnici, djeca, braće, sestre, izvanbračni partneri) nemaju prava sudjelovanja u kvizu.

Pravo sudjelovanja imaju samo one osobe, koje prihvate ova pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju.

 

NAČIN SUDJELOVANJA U KVIZU:

 

U vremenskom periodu trajanja nagradnog natječaja (od 01.12.2020. do 24.12.2020.) potrebno je prijaviti se na internetsku stranicu www.mueller.hr. Otvorit će se prozor s adventskim kalendarom. Na adventskom kalendaru potrebno je pronaći vrata s aktualnim datumom te kliknuti na njega. Nakon toga će se pojaviti nagradno pitanje na koje sudionik mora dati točan odgovor. Sudionici koji daju točan odgovor na nagradno pitanje dana, dužni su ispuniti obrazac s osobnim podacima čime sudjeluju u nagradnom natječaju.

Adventski kalendar s pitanjima može se pronaći i na prvoj stranici božićnog kataloga igračaka Mϋller trgovine Zagreb d.o.o. Božićni katalog igračaka može se besplatno dobiti na svim prodajnim mjestima Mϋller trgovine Zagreb d.o.o. ili prelistati na www.mueller.hr. Sudjelovati se može svaki dan bezbroj puta.

 

 

Članak 5.

Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti iznosi ukupno 55.701,00 kn.

Svakim danom se može osvojiti druga nagrada.

Nagrade koje su navedene u ovim pravilima su nezamjenjive za druge proizvode, darovnu karticu ili novčanu protuvrijednost.

 

 

NAGRADNI FOND:

 

Datum nagrade

Naziv nagrade

Broj nagrada

Cijena u kunama

Ukupna cijena

01.12.2020.

Chaos Meteor

5

199,90 kn

999,50 kn

02.12.2020.

Set trkaća staza s akceleratorom u obliku škorpiona

10

479,90 kn

4.799,00 kn

03.12.2020.

Ja sam… Alias

10

159,90 kn

1.599,00 kn

04.12.2020.

ChiChi PiiPii psić koji piški

5

199,90 kn

999,50 kn

05.12.2020.

Kuća na plaži s pedalinama

4

399,90 kn

1.599,60 kn

06.12.2020.

Müller darovna kartica

10 

225,00 kn

2.250,00 kn

07.12.2020.

Supermag Glow 48-dijelni

5

159,90 kn

799,50 kn

08.12.2020.

Jurassic World Dinosaur Blue

10

239,90 kn

2.399,00 kn

09.12.2020.

Batmobile „Launch & Defend“

3

399,90 kn

1.199,70 kn

10.12.2020.

Novelmore mobilna utvrda s katapultom

10

319,90 kn

3.199,00 kn

11.12.2020.

CAT mješalica za beton (9 dijelova)

10

199,90 kn

1.999,00 kn

12.12.2020.

Ferrari Race & Play garaža

5

319,90 kn

1.599,50 kn

13.12.2020.

Trkaća staza 4.6

5

279,90 kn

1.399,50 kn

14.12.2020.

Bezubica u jajetu

3

559,90 kn

1.679,70 kn

15.12.2020.

Super pustolovni kamper 3 u 1

5

1.059,00 kn

5.295,00 kn

16.12.2020.

Animal Crew Sherrie mama ovca

10

179,90 kn

1.799,00 kn

17.12.2020.

Ducati Panigale V4 R

4

479,90 kn

1.919,60 kn

18.12.2020.

Mama Josie, klokanica

3

739,90 kn

2.219,70 kn

19.12.2020.

CAT bager žličar

5

319,90 kn

1.599,50 kn

20.12.2020.

Zaneovo Mino čudovište

4

399,90 kn

1.599,60 kn

21.12.2020.

Dječja kvizopedija - Budi genij

10

149,90 kn

1.499,00 kn

22.12.2020.

NADO V PLAY SET – Battle edition

10

399,90 kn

3.999,00 kn

23.12.2020.

Transporter vozila

5

349,90 kn

1.749,50 kn

24.12.2020.

Müller darovna kartica

 10

 750,00 kn

7.500,00 kn

55.701,00 kn

 

 

Članak 6.

IZVLAČENJE DOBITNIKA


Izvlačenje dobitnika održat će se u službenom sjedištu Organizatora (Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Adresa: Betinska ulica 1, 10010 Zagreb). Izvlačenje dobitnika za svaki dan će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom. Nagradno izvlačenje bit će održano prema dolje navedenoj tablici u 12.00 sati:

 

Datum sudjelovanja

Datum izvlačenja

01.12.2020., 02.12.2020., 03.12.2020., 04.12.2020., 05.12.2020., 06.12.2020., 07.12.2020., 08.12.2020., 09.12.2020., 10.12.2020., 11.12.2020., 12.12.2020., 13.12.2020., 14.12.2020.

15.12.2020.

15.12.2020., 16.12.2020., 17.12.2020, 18.12.2020., 19.12.2020., 20.12.2020., 21.12.2020., 22.12.2020., 23.12.2020., 24.12.2020.

29.12.2020.

 

Ako se tijekom izvlačenja dogodi da bude izvučena prijava koja nije u potpunosti i pravilno popunjena, izvlačenje će se nastaviti sve dok se ne izvuče prva pravilno i u potpunosti popunjena prijava. Ukoliko se izvuče osoba koja je već osvojila nagradu, izvlačenje će se nastaviti sve dok se ne izvuče osoba koja nije osvojila niti jednu nagradu. U slučaju da se u kviz uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko sudionika sudjelovalo u je u kvizu.

Članak 7.

U svrhu provođenja nagradnog natječaja, Organizator prikuplja osobne podatke svih sudionika natječaja, a to su ime i prezime, adresu stanovanja, datum rođenja, adresu elektroničke pošte i telefonski broj. Sudjelovanje u nagradnom natječaju moguće je jedino ako sudionik daje svoj izričiti pristanak na prikupljanje i korištenje tih podataka. Pristanak se daje u prijavi za nagradni natječaj, te se u cijelosti primjenjuje Politika zaštite privatnosti Organizatora. Svaki sudionik ovlašten je u svako doba povući svoj pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, a povlačenje pristanka prije izvlačenja nagrada se smatra povlačenjem prijave za nagradni natječaj, te se takva prijava neće uzeti u obzir.

  Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup svojim osobnim podacima koji se kod nas pohranjuju, te će mu Priređivač u razumnom roku pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

  Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor. Priređivač se obvezuje koristiti fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

 podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

 uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

 

Podaci prikupljeni u nagradnoj igri će se izbrisati najkasnije 90 dana nakon završetka i zatvaranja pojedine nagradne igre, osim za dobitnike čije podatke čuvamo 4 godine.

Voditelj obrade podataka je trgovačko društvo Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Adresa: Betinska ulica 1, 10010 Zagreb:e mail adresa: service@mueller.de

 

 

 

Članak 8.

PREUZIMANJE NAGRADE

- Dobitnici nagrada bit će pismenim putem obaviješteni o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od osam (8) radnih dana nakon svakog izvlačenja. Rok za preuzimanje nagrada je trideset (30) radnih dana od primitka obavijesti o dobitku. Kao dokaz o preuzimanju nagrade Organizator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu.

- Ako nije moguće dostaviti nagradu dobitnicima zbog netočnih podataka ili zbog nemogućnosti isporuke uzrokovane od strane dobitnika, dobitnici gube pravo na nagradu.

- Ako se dobitnici ne jave do isteka navedenog roka, Organizator će u roku od osam (8) dana poslati pismenu naknadnu obavijest. Ako se dobitnici unutar petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o naknadnom roku ne jave u Upravu , sudionik gubi pravo na nagradu, a smatrat će se da se povukao iz sudjelovanja.

- Nagrada nije prenosiva.

- Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Organizator. Organizator je suglasan podmiriti porez koji se odnosi na nagrade.

Članak 9.

Ime, prezime dobitnika te mjesto iz kojega dolazi bit će objavljeno na internetskoj stranici www.mueller.hr, deset (10) radnih dana od datuma izvlačenja. U svrhu preuzimanja nagrada, osobni podaci dobitnika bit će proslijeđeni ugovornom izvršitelju obrade za poštanske i paketne usluge. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime, prezime dobitnika te mjesto iz kojega dolazi objavi bez naknade na internetskoj stranici www.mueller.hr i putem društvenih mreža.

Kontaktiranjem dobitnika i objavom imena i prezimena dobitnika nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku.

Članak 10.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na internetskoj stranici www.mueller.hr na kojoj će biti objavljena Pravila nagradnog natječaja.

Članak 11.

Službena pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici www.mueller.hr, dana, 01. prosinca 2020. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju natjecatelji prihvaćaju pravila i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

ORGANIZATOR: Mϋller trgovina Zagreb d.o.o.