Instagram nagradni natječaj „Osvoji La Croa poklon paket“

Pravilnik Instagram nagradni natječaj „Osvoji La Croa poklon paket“

 

Članak 1.

Müller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Betinska 1, 10010 Zagreb priređuje nagradni natječaj „Osvoji La Croa poklon paket” na službenom profilu Instagram Hrvatska.

 

Članak 2.

Svrha nagradnog natječaja „Osvoji La Croa poklon paket ”  je ostvarivanje promidžbe prodajnih mjesta Müller trgovine Zagreb d.o.o. te nagrađivanje fanova službenog Instagram profila Müller Hrvatska.

 

Članak 3.

Nagradni natječaj priređuje se pod nazivom „Osvoji La Croa poklon paket ”  i održava se od 17.02. do 21.02.2021. godine do 23:59 sati. Natječaj se priređuje na Instagram profilu Müller Hrvatska dostupnom na URL-u www.instagram.com/mueller_hrvatska

 

Članak 4.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU:

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 16 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram (www.instagram.com) i koje prihvaćaju uvjete i pravila sudjelovanja u natječaju kao i pravila mreže Instagram. Prava natjecanja nemaju zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Nagradni natječaj održava se na društvenoj mreži Instagram no ni na koji način nije povezan s Instagram-om te Instagram nije njegov pokrovitelj.

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU:

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispod Instagram objave odgovoriti na pitanje“Zašto baš ti trebaš osvojiti La Croa poklon paket?“, u vremenskom periodu trajanja nagradnog natječaja od od 17.02. do 21.02.2020. godine do 23:59 sati. Prijavljivanjem na nagradni natječaj sudionik prihvaća uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju.

 

Članak 5.

FOND NAGRADA NAGRADNOG NATJEČAJA:

Nagradni fond se sastoji od pet poklon paketa s proizvodima za kosu, marke La Croa, koje definira Priređivač. Pet najzanimljivijih komentara prema odabiru Prieđivača dobiva po jedan poklon paket. Nagrada koja je navedena u ovim pravilima je nezamjenjiva za druge proizvode, darovnu karticu ili novčanu protuvrijednost te nije prenosiva na druge osobe. Dobitnik nema pravo odabira proizvoda.

 

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA:

Nagradni natječaj se održava od 17.02. do 21.02.2021. godine do 23:59 sati. Tijekom navedenog perioda sudionici trebaju na zanimljiv način odgovoriti na nagradno pitanje: “Zašto baš ti trebaš osvojiti La Croa poklon paket?”.  Pet najzanimljivijih komentara prema odabiru žirija su dobitnici nagradnog natječaja. U slučaju da se u natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene, Priređivač ima pravo dodijeliti i manji broj nagrada, odnosno u slučaju ne sudjelovanja niti jednog sudionika ne dodijeliti niti jedan nagradni poklon paket. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova pravila.

 

Članak 7.

OBJAVA DOBITNIKA:

Objava imena dobitnika nagrade bit će najkasnije 28.02.2021. na službenom Instagram profilu Priređivača u obliku komentara ispod posta, ispod komentara pobjednika. Obvezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz Članka 4.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni s objavom njihovog imena i prezimena te označavanjem profila s kojeg su sudjelovali u natječaju, od strane Priređivača na službenom Instagram profilu  i korištenju bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 8.

PREUZIMANJE NAGRADE:

Dobitnik nagrade bit će obaviješten o svom dobitku elektronskim putem na Instagramu, ispod nagradnog posta, ispod svog komentara. Potom se dobitnik treba javiti privatnom porukom u inbox Instagram profila Müller Hrvatska, kako bi ostavio svoju adresu i kontakt telefon za dostavu.

Nagradu će primiti na svoju kućnu adresu u dogovoru s Priređivačem i to najkasnije 30 dana od dana objave rezultata. Navedeni rok može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga nagradu ne može podignuti/primiti ili ako se u navedenom roku ne javi s osobnim podacima te ukoliko Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Kao dokaz o preuzimanju nagrade Priređivač će smatrati poštansku povratnicu. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze, niti naknade direktno povezane s nagradom. Dobitnik nagrade ne snosi troškove dostave iste. 

 

Članak 9.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Sud u Zagrebu.

 

Članak 10.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni putem Instagram profila Müller Hrvatska. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici: www.mueller.hr.

 

Članak 11.

IZVANREDNE OKOLNOSTI:

Priređivač nagradnog natječaja ima pravo nagradu ne dodijeliti u slučaju:

- da dobitnik ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade,

- da se pojavi sumnja o vjerodostojnosti podataka (lažni profil)

- da se utvrdi da se korisnik u natječaju nije pridržavao pravila i uvjeta nagradnog natječaja.

U Zagrebu, 17.02.2021.

 

Müller trgovina Zagreb d.o.o., Betinska 1, 10010 Zagreb