Pravilnik Instagram nagradni natječaj „Osvoji Cewe foto knjigu“

 

Članak 1.

Müller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Oreškovićeva 6H/1, 10020 Zagreb priređuje nagradni natječaj „Osvoji Cewe foto knjigu” na službenom profilu Instagram Hrvatska.

 

Članak 2.

Svrha nagradnog natječaja „Osvoji Cewe foto knjigu”  je ostvarivanje promidžbe prodajnih mjesta Müller trgovine Zagreb d.o.o. te nagrađivanje fanova službenog Instagram profila Müller Hrvatska.

 

Članak 3.

Nagradni natječaj priređuje se pod nazivom „Osvoji Cewe foto knjigu”  i održava se od 31.03. - 03.04.2022. godine do 23:59 sati. Natječaj se priređuje na Instagram profilu Müller Hrvatska dostupnom na URL-u www.instagram.com/mueller_hrvatska

 

Članak 4.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU:

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 16 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram (www.instagram.com) i koje prihvaćaju uvjete i pravila sudjelovanja u natječaju kao i pravila mreže Instagram. Prava natjecanja nemaju zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Nagradni natječaj održava se na društvenoj mreži Instagram no ni na koji način nije povezan s Instagram-om te Instagram nije njegov pokrovitelj.

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU:

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispod Instagram objave opisati "najdražu uspomenu i označiti osobu koja te na tu uspomenu podsjeća“, u vremenskom periodu trajanja nagradnog natječaja od 31.03. - 03.04.2022. godine do 23:59 sati. Prijavljivanjem na nagradni natječaj sudionik prihvaća uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju.

 

Članak 5.

FOND NAGRADA NAGRADNOG NATJEČAJA:

Nagradni fond se sastoji od 3 Cewe foto knjige, koje definira Priređivač. Tri najzanimljivija komentara prema odabiru Priređivača dobiva po jednu knjigu. Nagrada koja je navedena u ovim pravilima je nezamjenjiva za druge proizvode, darovnu karticu ili novčanu protuvrijednost te nije prenosiva na druge osobe. Dobitnik nema pravo odabira proizvoda.

 

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA:

Nagradni natječaj se održava od 31.03. - 03.04.2022. godine do 23:59 sati. Tijekom navedenog perioda sudionici trebaju na zanimljiv način opisati "najdražu uspomenu i označiti osobu koja te na tu uspomenu podsjeća“. Tri najzanimljivija komentara prema odabiru žirija su dobitnici nagradnog natječaja. U slučaju da se u natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene, Priređivač ima pravo dodijeliti i manji broj nagrada, odnosno u slučaju ne sudjelovanja niti jednog sudionika ne dodijeliti niti jedan nagradni poklon paket. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova pravila.

 

Članak 7.

OBJAVA DOBITNIKA:

Objava imena dobitnika nagrade bit će najkasnije 15.03.2022. na službenom Instagram profilu Priređivača u obliku komentara ispod posta, ispod komentara pobjednika. Obvezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz Članka 4.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni s objavom njihovog imena i prezimena te označavanjem profila s kojeg su sudjelovali u natječaju, od strane Priređivača na službenom Instagram profilu i korištenju bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 8.

PREUZIMANJE NAGRADE:

Dobitnik nagrade bit će obaviješten o svom dobitku elektronskim putem na Instagramu, ispod nagradnog posta, ispod svog komentara. Potom se dobitnik treba javiti privatnom porukom u inbox Instagram profila Müller Hrvatska, kako bi se dogovorili za preuzimanje nagrade.

Nagradu će primiti u dogovoru s Priređivačem najkasnije 30 dana od dana objave rezultata. Navedeni rok može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga nagradu ne može podignuti/primiti ili ako se u navedenom roku ne javi s osobnim podacima te ukoliko Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Kao dokaz o preuzimanju nagrade Priređivač će smatrati poštansku povratnicu. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze, niti naknade direktno povezane s nagradom. Dobitnik nagrade ne snosi troškove dostave iste. 

 

Članak 9.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Sud u Zagrebu.

 

Članak 10.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni putem Instagram profila Müller Hrvatska. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici: www.mueller.hr.

 

Članak 11.

IZVANREDNE OKOLNOSTI:

Priređivač nagradnog natječaja ima pravo nagradu ne dodijeliti u slučaju:

- da dobitnik ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade,

- da se pojavi sumnja o vjerodostojnosti podataka (lažni profil)

- da se utvrdi da se korisnik u natječaju nije pridržavao pravila i uvjeta nagradnog natječaja.

U Zagrebu, 31.03.2022.

 

Müller trgovina Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10020 Zagreb